Sadarbības MEMORANDS


SIF jaunais logo   
Atvērti ilgstošai sadarbībai
ZitaBaiks

LABKLĀJĪBAI UN ATTĪSTĪBAI — ar tādu mērķi tika veidots un parakstīts NVO un Valmieras pašvaldības sadarbības memorands. Oficiālajā pasākumā — «Fonda «Iespēju tilts»» valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone un Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.  (Foto)

2015.gada decembrī noslēdzies projekts “Nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts” darbības atbalsts” līguma nr.2012.EEZ/DAP/MIC/168/1/V/018. Projekta īstenošana sniedza regulāru atbalstu Fonda aktivitāšu nodrošināšanai, palīdzot organizācijas darbiniekiem un brīvprātīgajiem stiprināt zināšanas un nodrošināt iespēju apmainīties ar labās prakses piemēriem ar citām NVO un sniedza atbalstu sociālo jomu nevalstisko organizāciju koalīcijas darbībai. 

Projekta noslēguma pasākums 2015.gada 29.decembrī pulcēja daudzas sociālo jomu nevalstiskās organizācijas un to mērķa grupas, kā arī Valmieras pilsētas pašvaldības pārstāvjus, jo pasākums bija īpašs ar to, ka 16 nevalstiskās organizācijas parakstīja Sadarbības memorandu. Valmieras pilsētas pašvaldības un sociālo jomu NVO sadarbības memorands izstrādāts aktīvas NVO koalīcijas un Valmieras pašvaldības Sociālo lietu pārvaldes darbības rezultātā. Memoranda izstrāde bija galvenais divu gadu darba rezultāts, kad tika daudz diskutēts par to, kas ir tie pienākumi, uzdevumi, ko pašvaldība var mums piešķirt, ko varam izdarīt un dot savu ieguldījumu pilsētas attīstībā. Memoranda pielikumā ir stratēģiskais dokuments “Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas”, kas izstrādāts pēc Fonda “Iespēju tilts” iniciatīvas Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta Andra Klepera vadībā un plašākā darba grupā ar aktīvu NVO līderu iesaistīšanos un Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas, īpaši Sociālo lieto pārvaldes līdzdalību. Šis dokuments kalpos kā darba platforma strādājot pie konkrētiem lēmumu projektiem.
Memoranda nozīmi pamatoja arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks: “Valmieras pilsētas pašvaldība ir ieinteresēta veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu sociālo sadarbības partneru informētību un līdzdalību tematiski saistītos pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī kopīgu projektu īstenošanā pilsētas attīstības, sociālajā, veselības, izglītības, kultūras, sporta, sabiedrības integrācijas un citās jomās.”
Pielikumā:
  1. Valmieras pilsētas pašvaldības un sociālo jomu nevalstisko organizāciju sadarbības MEMORANDS
  2. Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas

Zinisavastiesibas

TUVĀKIE NOTIKUMI

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Teterevu fonds logo 2013 2