Par mums

 
fonds-logo
fonds-logo1
Fonds „Iespēju tilts” (turpmāk tekstā – Fonds) ir dibināts 2011.gada 8.martā, un tam ir Sabiedriskā labuma organizācijas statuss, tādās darbības jomās kā labdarība, pilsoniskās sabiedrības attīstība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība un trūcīgo un mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana. Fonds ir arī reģistrēts Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, kā Fonda „Iespēju tilts” struktūrvienība dienas sociālās rehabilitācijas un integrācijas centrs „Iespēju māja”, Reģ. apl. Nr.949., 21.12.2012.gadā.
Viens no Fonda dibināšanas faktoriem bija tas, ka personas ar invaliditāti vairākkārt izteikušas vēlmi mācīties dažādas amatprasmes un saņemt informāciju par šai grupai interesējošiem jautājumiem sociālās aizsardzības jomā. Otrs, kā dibināšanas faktors bija atjaunot NVO sadarbību ar vietējo pašvaldību jaunā kvalitātē.

Organizācijas mērķis ir veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un veicinātu sociālās labklājības celšanu, stiprinātu pilsonisko sabiedrību Valmierā, tās apkārtējos novados un sekmētu pilnīgu iekļaušanos un integrāciju sabiedrības procesos, gan jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem, gan personām ar invaliditāti.

Fonds pēc būtības īsteno dažādas integrācijas programmas, palielinot pašnoteikšanās spējas gan jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem, gan cilvēkiem ar invaliditāti. Pie visa pasākumu kopuma, tiek sniegta arī nepieciešamā informācija iepriekš minētai grupai par viņiem svarīgiem jautājumiem. 

Bet lai pēc iespējas produktīvāk Fonds, balstoties uz dibinātāju pieredzi organizāciju un NVO koalīcijas vadīšanā, varētu stiprināt pilsonisko sabiedrību, iedzīvotāju savstarpēju sadarbību un iepriekš minētās grupas interešu aizstāvību (tai skaitā sniedzot sociālos pakalpojumus), tam ir divas galvenās aktivitātes ko plāno realizēt nākotnē:
  1. Izveidot NVO Informatīvi konsultatīvo integrācijas centru Valmierā, kur varēs saņemt informāciju par NVO sadarbību ar vietējās pārvaldes un valsts institūcijām vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu cilvēkiem ar invaliditāti visās dzīves jomās, stiprinot un veicinot labas pārvaldības principus arī Valmieras pilsētā;
  2. Izveidot Dienas sociālās rehabilitācijas un integrācijas centru, ar mērķi īstenot sociālās rehabilitācijas programmas, sociālo prasmju attīstību, radīt un veicināt jēgpilnas ikdienas nodarbības radošajās darbnīcās cilvēkiem ar invaliditāti. (Eng)
 

Zinisavastiesibas

TUVĀKIE NOTIKUMI

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Teterevu fonds logo 2013 2