Īstenotie projekti

 


„Challenges when we are together” – „Izaicinājumi, kad mēs esam kopā”

Finansētājs: Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Projekta kopsumma: Ls 3 500,00
Projektu īsteno: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts””
Projekta ilgums: 2011.gada septembris – 2012.gada februāris
Projekta mērķis: Veikt efektīvu darbību kopumu, aktivizējot dažādu sabiedrības grupu sadarbību, lai novērstu sociālo atstumtību cilvēkiem ar dažāda veida invaliditāti. Veicināt sabiedrības izpratni par invaliditātes jautājumiem - ka mēs esam viena sabiedrība ne divas dažādas.
    


„Zinu, protu un varu”

Finansētājs: VAS Hipotēku un Zemes bankas Klientu klubs „Mēs paši”
Projekta kopsumma: Ls 400,00
Projektu īsteno: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts””
Projekta ilgums: 2011.gada augusts – 2012.gada novembris
Projekta mērķis: Izveidot mājturības radošo darbnīcu, lai attīstītu mērķauditorijas darba prasmes un intelektuālo attīstību, veicinot un motivējot tās integrāciju sabiedrībā.
   


„Pasākums noteiktām personu grupām”

Finansētājs: Nodarbinātības valsts aģentūra Valmieras filiāle
Projekta kopsumma: LVL 6 105,27
Projektu īsteno: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts””
Projekta ilgums: 2011.gada 5.oktobris – 2012.gada 4.oktobris
Projekta mērķis: Izveidot vienu subsidēto darba vietu bezdarbniekam – invalīdam lietvedei.
Sniedzot iespēju invalīdam integrēties sabiedrībā, piedalīties organizācijas darbības procesos, iegūstot pieredzi par NVO darbību.
 

Zinisavastiesibas

TUVĀKIE NOTIKUMI

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

Teterevu fonds logo 2013 2