Aktualitātes / jaunumi   

Darbu uzsāk sociālais uzņēmums 
Bodes maja

Valmierā savu sociālo uzņēmējdarbību uzsācis Fonds “Iespēju tilts”, durvis verot sociālam uzņēmumam “Čaklās Bites Bode”, kurā katram pilsētas iedzīvotājam un viesim ir iespēja izdarīt sociāli atbildīgus pirkumus.

Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preci vai sniegt pakalpojumu ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu. Fonda sociālā misija ir organizēt sociāli atbildīga uzņēmuma darbošanos un dot iespēju iedzīvotājiem no dažādām sociāli neaizsargātākām grupām padarīt savu dzīvi sociāli un ekonomiski vieglāku. 

Interesanti tas, ka sociālā misijā var  piedalīties ikviens, jo:

 • TU vari pozitīvi ietekmēt sociāli neaizsargātākos iedzīvotājus;
 • TU vari veikt sociāli atbildīgus pirkumus veikalā;
 • TU vari atbalstīt darba integrācijas attīstību!

Sociālā uzņēmuma “Čaklās Bites Bode” ir jauku ideju krātuve, kurā krājumus veido cilvēki ar invaliditāti, vientuļie seniori, daudzbērnu māmiņas, vecāki, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, kuri prot radoši radīt skaistas lietas. Čaklās Bites Bodē iegādājamas arī lietas, ko ražojuši amatnieki no Vidzemes un Latgales.

Bodes piedāvājums ir plašs, aicinām un gaidām ikvienu Garā iela 10, Valmierā!
Foto atspoguļojums veikaliņa atvēršanai: http://www.eliesma.lv/node/67399/bildes


 
 
Durvis vērs "Čaklās bites bode" 
caklas bites bode plaksne

Valmierā 15. septembrī plkst.12:00 durvis vērs jauns veikaliņš Garā ielā 10. Veikaliņam dots zīmīgs nosaukums «Čaklās bites bode» un šis ir pirmais sociālās uzņēmējdarbības uzņēmums Valmierā.

Daudzbērnu mammas, bez darba palikušie, cilvēki ar īpašām vajadzībām, seniori pirmspensijas un pensijas vecumā, kuri prot un vēlas radoši izpausties, varēs sadarboties ar sociālo uzņēmumu.

Eiropas Sociālā fonda projekta «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» ietvaros Attīstības finanšu institūcija ALTUM piešķīrusi grantu 20 000 eiro apmērā fondam «Iespēju tilts», lai tas organizē un attīsta vietu, kur iedzīvotāji no dažādām sociālā riska grupām var savu dzīvi darīt sociāli un ekonomiski vieglāku.
Mērķgrupām šis ir reāls atbalsts, jo var pie mums mēģināt notirgot saražoto. Jau sadarbojamies ar vairākiem amatniekiem, kas uz bodi jau atveduši savu preci: dažādus izstrādājumus no koka, adījumus, izgatavotas rotaslietas un daudzus citus izstrādājumus, kas priecē acis. Droši mūs var uzmeklēt ne tikai valmierieši, bet arī cilvēki no novadiem un attālākām vietām. Būtiskākais, ko, organizējot sociālo uzņēmumu, mēs varam paust: mēs dodam iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēkiem, kuri ilgstoši bijuši bez darba, iespēju būt sabiedrībā, radoši darboties, justies kā pratējam, būt līdzcilvēkiem vajadzīgam un arī nopelnīt,» sacīja fonda «Iespēju tilts» pārstāve, kura koordinē projekta «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» norisi, Sanda Kalniņa.

Uzsākt sociālo uzņēmējdarbību nav viegli, jo, ja vērtē pavisam racionāli, tad šie jēdzieni it kā nav savienojami. Uzņēmējdarbība ir bizness, tas ir uz peļņu vērsts process, bet sociālā sfēra ir ļoti jutīga. Būtībā par sociālo uzņēmumu cilvēkiem, arī pircējiem, ir jādomā gan par to, ka viņš par konkrētu samaksu ir gatavs pirkt, piemēram, invalīda, seniora vai mazākumtautību cilvēka izgatavoto, gan pie reizes viņš ir gatavs ziedojumam, jo sociālā uzņēmumā realizētās produkcijas klāsts nedrīkst būt lēts. Mums, preci realizējot, nav noteikta PVN likme, mēs varam šo nodokli neievērot, bet šajā gadījumā līdzcilvēkiem ir jāsaprot, ka viņi šai vietai un lietām var dot pievienoto vērtību par īstu un varbūt smagi slima cilvēka roku darbu, radošo izpausmi, maksājot dārgāk,» pārdomās dalījās Sanda Kalniņa, stāstot, ka divus gadus jaunais uzņēmums it kā var darboties saudzējošākā režīmā, jo saņemts šis finansiālais atbalsts attīstībai, taču vēlāk, ja ir mērķis uzņēmumu attīstīt, tad sociālais uzņēmums tāpat kļūst par tirgus dalībnieku un secīgi daudzu sociāli neaizsargātu cilvēku iespēja turpināt ražot un savus ražojumus realizēt, izmantojot sociālās uzņēmējdarbības pamatu, ir savā ziņā atkarīga no valmieriešu, pilsētas viesu pirktspējas un patiesās vēlmes, piemēram, suvenīru, kādu saimniecībā noderīgu lietu vai dāvanu karti iegādāties nevis lielveikalā, bet mazā Garās ielas «Čaklās bites bodē».

bite zieds

Mēs esam nodomājuši vēl iet un runāt pašvaldībā, tūrisma informācijas centrā, lai gan vietējie, gan iebraucēji tiek papildus informēti par šo Valmieras uzņēmējdarbības veidu, mūsu veikaliņu. Fonda «Iespēju tilts» valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone, atgādina, ka Garā ielā 10 jau darbojas arī dienas centrs jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem un arī viņu dienā paveiktais nonāks bodes plauktos. «Jaunieši lej sveces, vāra ziepes, esam jau padomājuši par šo ražojumu noformējumu, un arī šos izstrādājumus ikviens varēs nopirkt mūsu bodītē. Tāpat būs pieejamas arī dāvanu kartes, kuras iedāvināt draugiem, paziņām, lai nāk un izvēlas sev vajadzīgo,» stāstīja Zita Gustavsone, uzsverot, ka cilvēki ar invaliditāti, īpaši cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, ir sociāli ļoti neaizsargāta iedzīvotāju daļa un viņiem atrast vietu darba tirgū ir teju neiespējami.
Šāda sociāla uzņēmējdarbība ir viņu iespēja. Mēs iepriekš bijām runājuši ar ražojošiem uzņēmumiem, ar lielākām un mazākām ražotnēm, un uzņēmumu vadītāji bija pat ieinteresēti atbalstīt, taču ātri tapa skaidrs, ka mūsu jaunieši nevar iekļauties ražojoša uzņēmuma darba ikdienā. Viņi nevar nostrādāt mērķtiecīgi vairākas stundas no vietas, viņi nevar izturēt tādu slodzi un darba ritmu, bet mazā sociālā uzņēmumā, kur darbošanās ir radoša, bet mērķtiecīga, ievērojot darba un atpūtas režīmu, viņi var sevi apliecināt,» tā Zita Gustavsone.
Jāpiebilst, ka «Čaklās bites bodē» būs iegādājamas arī lietas, ko ražojuši amatnieki no Gulbenes, Cēsīm, Limbažiem, kuri nav sociālā riska mērķgrupu pārstāvji, bet projekts pieļauj šādu līdzdalību, un tā ir laba iespēja dažādot veikaliņa sortimentu.
Gaidām ikvienu sestdien, 15.septembrī uz veikaliņa atvēršanu plkst.12:00.

 
 
Iespēja visiem!
Bode logo

Sniegt iespēju cilvēkiem ar invaliditāti, seniora vecuma iedzīvotājiem un bezdarbniekiem uzlabot savu labklājību – tāds ir Fonda “Iespēju tilts” jaunais izaicinājums!

 Lai realizētu savus - Dienas aprūpes centrā “Stropiņš” darinātos rokdarbus, Fonds sāka skatīties uzņēmējdarbības virzienā un noslēdza Sociālās uzņēmējdarbības programmas Granta līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju Altum” par biznesa projekta īstenošanu. Biznesa projekta mērķis ir izveidot veikalu preču tirdzniecībai, kur Valmieras un tuvākās apkārtnes personas ar invaliditāti, gados vecāki bezdarbnieki, bezdarbnieki ar invaliditāti, varētu nodot savus mājražojumus tirdzniecībai, tādējādi risinot iespēju socializēties un paaugstināt materiālo labklājību. Ik viens aicināts pie mums veikaliņā nodot savu ražojumu un smelties idejas. Biznesa projekta rezultātā būs izveidots veikals, nodrošinātas trīs darba vietas personām ar invaliditāti un ilgstošam bezdarbniekam, kā arī noslēgti līgumi par preču piegādi ar iepriekš minētām personām. 

Uzsākt sociālo uzņēmējdarbību, Fonds var pateicoties piešķirtam Grantam, kura finansējuma avots ir Eiropas Sociālā fonda finansējums, ESF projekts Nr.9.1.1.3/15/I/001 “Atbalsts sociālai uzņēmējdarbībai”.
Informācija par biznesa projektu:

 1. biznesa projekta līguma nr.204243/SU0000038;
 2. projekta īstenošanas vieta – Valmiera, Garā iela 10;
 3. piešķirtā finansējuma apmērs – EUR 19 999,77, kopējā summa – EUR 22 221,97;

 

IeguldTavaNakotne

 

 

Jēkabiņš, labs vīriņš
Tas ar savu maizīti nāca.

saimniece-logo

Latvijas simtgades gadā un Valmieras pilsētas svētku priekšvakarā, Fonds “Iespēju tilts” 26.jūlijā plkst.13.00 Valmieras pilsdrupās aicina visus kopā izdzīvot Jēkaba un Annas dienas tradīcijas. Skaistā Anna un staltais Jēkabs izvedīs mūs cauri gadsimtiem…

Pasākumā kopā pulcinātas Valmieras nevalstiskās organizācijas ar saviem priekšnesumiem, kuri būs ne tikai sirds mīļi, bet arī gana atraktīvi, lai priecētu skatītāju sirdis. Jēkaba un Annas diena iezīmē jaunās ražas baudīšanu, tāpēc galdā liksim lielā katlā uz ugunskura gatavotu mielastu no jaunās ražas un no jaunās ražas ceptu maizīti. Baudīsim un slavēsim saimnieku un saimnieci!
Kopā dziedāsim, muzicēsim, dancosim, priecāsimies, andelēsimies, uzbursim bērnības ainiņas, kad zāle bija zaļāka, trusīši pūkaināki, siera rituļi lielāki dzeltenāki, kliņģeru lietus lija….
Godināsim nevalstiskās organizācijas, kuras ikdienā palīdz ikvienam, kam nepieciešams gan Valmierā, gan novados.
Atnāc arī Tu, gaidīsim tieši Tevi! Uz tikšanos pilsdrupās 26.jūlijā plkst.13.00!

 

JekabaAfisa

 

 

Aicinām pieteikties “Vasaras skoliņai” rūpju bērniem! 21.05.2018.

nometne

Fonds “Iespēju tilts” pagājušajā gadā organizēja Labdarības koncertu, ar mērķi uzrunāt valmieriešus atbalstīt ģimenes, kuras audzina bērnus/jauniešus ar īpašām vajadzībām. Sadarbībā ar Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrību “Saulīte” organizējam “Vasaras skoliņu” Burtnieku ezera krastā no š.g. 2. jūlija līdz 6. jūlijam un aicinām pieteikties vecākus, kuri audzina bērnus ar invaliditāti. Vietu skaits ierobežots.

Aicinām baudīt atpūtu kopā ar saviem bērniem un kopā ļauties piedzīvojumiem, ko sniedz Teiksmainais Burtnieks.
Pieteikties zvanot, Zitai m.t. (29904159), vai rakstīt Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 15. jūnijam.

 

Dodamies atpūtā! 07.05.2018.

Burtnieks

Aicinām izzināt teiksmainā Burtnieka stāstu un izdzīvot Jēkaba un Annas dienas tradīcijas!
Fonds “Iespēju tilts” arī šogad sarūpējis jaukas aktivitātes gan bērniem un viņu vecākiem, gan nevalstiskajām organizācijām un Valmieras iedzīvotājiem un viesiem.

Pateicoties Fonda organizētam Labdarības koncertam, kura laikā tika saziedoti finanšu līdzekļi vasaras skoliņai rūpju bērniem (bērniem ar īpašām vajadzībām), un ziedot.lv apstiprinātam projektam, Fonds rīko vasaras nometni pie Burtnieku ezera.  Vasaras skoliņu apmeklēs vecāki kopā ar bērniem, tādējādi aktivitātēs varēs piedalīties kopā un kopā ļauties piedzīvojumiem, ko sniedz Burtnieku novads (laivošana pa ezeru, izjādes ar zirgiem, Biodejas nodarbības, un citas radošas aktivitātes).

Savukārt, Valmieras iedzīvotājiem un viesiem piedāvājam kopīgi izdzīvot Jēkaba un Annas dienas tradīcijas. Tādējādi arī mēs apliecināsim savu piederību Latvijai Latvijas simtgadē. Pasākumā, kurš notiks Valmieras pilsdrupās, kopā pulcināsim apkārtējo novadu saimniekus un saimnieces ar savu produkciju un nevalstiskās organizācijas ar savu priekšnesumu. Galdā liksim ēdienu no jaunās ražas dārzeņiem un ceptu maizi, slavēsim saimnieku un saimnieci, kuru tēlos iejutīsies Valmieras muzeja darbinieki, izvedot mūs cauri gadsimtiem…
Priecāsimies Jūs visus redzēt mūsu kopējos svētkos!

valmiera.pilsdrupas 1

Iepriekš minētās aktivitātes, Fonds var īstenot apstiprinātajam projektam, kuru finansē A/S «Latvijas valsts meži» Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv

  

Pieejams Atelpas brīža pakalpojums 06.03.2018. 
vidzemeieklauj

Pateicoties fonda “Iespēju tilts” aktīvai darbībai, Valmierā   un visā Vidzemē ir pieejams īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums – atelpas brīdis. Šobrīd telpas jau ir labiekārtotas un Fonds labprāt var uzņemt pirmos bērnus, sniedzot atelpas brīdi vecākiem.

Atelpas brīža mērķis ir bērniem ar invaliditāti nodrošināt īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu, piedāvājot bērniem draudzīgu, pieejamu un patīkamu vidi, vienlaikus atslogojot ģimenes locekļus no rūpju pilnās ikdienas, jo šādus bērnus ne mirkli nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Pakalpojums “Atelpas brīdis” ir lieliska iespēja vecākiem nedaudz atpūsties un veltīt laiku arī sev, zinot, ka viņu bērns ne tikai tiks aprūpēts un pieskatīts, bet speciālistu uzraudzībā tiks nodrošinātas arī bērna attīstību veicinošas aktivitātes un ēdināšana 4x dienā.
Lai pakalpojumam pieteiktos, bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu ar iesniegumu, lūdzot iespēju nodrošināt atelpas brīža pakalpojumu. Kopā ar iesniegumu nepieciešams iesniegt arī VDEĀK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ģimenes ārsta izsniegtu izraksta kopiju no medicīniskās ambulatorās kartes par bērna veselības stāvokli.
Pakalpojums pieejams fonda “Iespēju tilts” telpās - Garā ielā 10, Valmierā. Svarīgi, ka par pakalpojumu nav jāmaksā! To apmaksā deinstitucionalizācijas projekta ietvaros, un var saņemt bez maksas līdz 30 diennaktīm gadā. Jāpiezīmē, ka projekta ietvaros, iespējams saņemt arī kompensāciju par transporta izdevumiem bērna nogādāšanai uz atelpas brīža pakalpojuma sniegšanas vietu un atpakaļ uz mājām.
Jāpiebilst, ka “Iespēju tilts” atelpas brīža pakalpojumu ir gatavs sniegt arī pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros apmaksātu atelpas brīža pakalpojumu var saņemt personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuras izvērtētas un kurām individuālajos atbalsta plānos šis pakalpojums ir norādīts.
Informācija par atelpas brīža pakalpojumu: Zita Gustavsone, fonda “Iespēju tilts” valdes priekšsēdētāja, mob.t. 29904159, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Papildu informācija par deinstitucionalizācijas projektu Vidzemē: Ina Miķelsone, projekta “Vidzeme iekļauj” vadītāja, mob.t. 29289487, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Jāpiebilst, ka līdz šim tuvākais šāda veida pakalpojums ir tikai Rīgas plānošanas reģiona teritorijā, Siguldā – tāpēc šī ir patiesi priecīga un nozīmīga ziņa vidzemniekiem.
Fonda “Iespēju tilts” valdes locekle Zita Gustavsone stāsta: “Deinstitucionalizācijas projekts, kas šobrīd notiek visā Latvijā un arī Vidzemē, mudināja spert šo drosmīgo soli un izveidot pakalpojumu, kas ir tik ļoti svarīgs daudziem vecākiem ne tikai Valmierā, bet arī tuvākajā apkārtnē. Mēs noliecam galvas to vecāku priekšā, kuri savus bērnus ar funkcionāliem vai garīga rakstura traucējumiem neievietoja institūcijās un rūpējas par viņiem paši, apzinoties, cik grūta būs viņu turpmākā ikdiena. Šis pakalpojums izveidots pateicībā par viņu pašaizliedzīgo rīcību, sniedzot iespēju bez raizēm uzticēt savu bērnu speciālistiem, lai paši kaut brīdi pabūtu vieni un parūpētos beidzot arī par sevi. Citiem svarīgi aiziet uz koncertu vai apmeklēt ārstu, citi vienkārši izvēlas palikt mājās , lai beidzot izgulētos – tieši tik vienkārši. No personīgās pieredzes zinu, ko rūpes par šādu bērnu prasa no vecākiem un pārējiem ģimenes locekļiem. Pati par tādu pakalpojumu esmu klusībā sapņojusi 25 gadus, līdz izlēmām tādu veidot paši.”
Z.Gustavsone papildina: “Mēs redzam, kā šie bērni atveras – cik ļoti viņiem patīk, ja kāds painteresējas, kas viņiem padodas, interesē. Viņi sāk komunicēt ar citiem, aizraujas ar jauniem hobijiem un nevar vien sagaidīt, kad brīvdienas beigsies, lai atkal nāktu tikties ar saviem jaunajiem draugiem un kopīgi padarbotos. Ir vecāki, kuri saprotamu iemeslu dēļ mēģina pasargāt gan savu bērnu, gan arī sevi no apkārtējās vides, taču nevajag liegt bērniem iespēju būt sabiedrībā, atmest rutīnu un piedzīvot ko jaunu, vienlaikus sniedzot iespēju arī ģimenes locekļiem uzelpot un atrodot kādu brītiņu tikai pašiem sev!”

 
 
christmas-lv111

UZSNIGA SNIEDZIŅŠ BALTS

 
 
Vasaras nometne būs!
nometne

Fonds “Iespēju tilts” kopā ar Dienas centra “Stropiņš” jauniešiem aizvadījis ražīgu 2017.gadu. Ir gan radoši strādājuši, gan svinējuši svētkus!
Fonds ik gadu meklē iespējas kā personām ar invaliditāti pilnveidoties, kā sevi attīstīt gan fiziski, gan radoši un tā pateicoties A/S “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmai, ko administrē Fonds Ziedot.lv, izdevies paveikt divus ļoti nozīmīgus darbiņus.

 

Pirmkārt, esam radījuši paši savus stilizētos linu auduma tērpus. Jauniešiem ļoti patīk piedalīties visās aktivitātēs, tajā skaitā deju nodarbībās, līdz ar to radās nepieciešamība pēc saviem tērpiem, lai priecētu sevi, draugus un vecākus. Un pirmā lielā uzstāšanās bija Labdarības koncertā “Mums katram citāds liktenis ir lemts”.
Otrkārt, Fonds 2017.gada 26.novembrī valmieriešus aicināja jau uz otro Labdarības koncertu “Mums katram citāds liktenis ir lemts”. Koncerta mērķis bija ne tikai lūgt palīdzību, bet pretim sniegt prieku, pateicību, pašu ieguldījumu. Skatītājus priecēja “Stropiņš” jaunieši, Valmieras SPII “Bitīte” mazie mākslinieki, Valmieras vājdzirdīgo internātvidusskolas audzēkņi un vairāki viesmākslinieki. Koncerts organizēts, lai atbalstītu ģimenes Valmierā, kuras rūpējas par bērniem/jauniešiem ar īpašām vajadzībām, noorganizējot vasaras nometni rūpju bērniem. Citējot koncerta vadītāju mākslinieci Ainu Božu, - “ir tik brīnišķīgi, ka koncertu klausījās daudzi cilvēki. Redziet, dzīve ir tāda, ka mēs nekad nezinām, kas mūs gaida aiz nākamā pagrieziena. Mūsu likteņa līnijas ir atšķirīgas, bet mūs vieno tas, ka visi esam cilvēki, un šī ir tā iespēja palīdzēt tiem, kam atbalsts ir vajadzīgs šodien”.
Koncerts bija lielisks, un vasaras nometne notiks pateicoties arī uzrunātajiem Valmieras uzņēmējiem, kuru dāvātās dāvanu kartes/pakalpojumi piepildīja loterijas grozu. Noteikti varam apgalvot, ka mēs dzīvojam labu cilvēku zemē - kopā saziedoti 1571,71 Eur!
Paldies visiem atbalstītājiem, vietējiem uzņēmējiem par kopā paveikto sirds darbu!


 
 
iesptlabdpas2017

26.novembrī plkst.14.00 Valmieras Kultūras centrā norisināsies fonda “Iespēju tilts” organizēts labdarības koncerts “Mums katram citāds liktenis ir lemts”.
Labdarības koncerts tiek organizēts ar mērķi atbalstīt ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām, lai organizētu Vasaras skoliņu rūpju bērniem.
Labdarības koncertā piedalīsies dienas centra “Stropiņš” jaunieši, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” bērni, Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra audzēkņi, dziesminieks Renārs Veličko, kolorītais X Faktora dalībnieks Gints Ristamecs un Ziedoņa Geides vadītais Valmieras vīru kvartets. Tāpat gaidāms, ka pasākuma apmeklētājus priecēs arī Burbuļu šovs ar Trollīšiem. Savukārt labdarības koncertu vadīs māksliniece Aina Boža.

Pasākuma vadītāja Aina Boža, uzsvēra: “Ja esi varošs, darošs un vari otram dot, tas ir jādara. Ne tikai savējam, tuvajam, bet arī svešajam, jo tajā būs savs gaišums. Būtībā tā ir tāda filozofiska pārliecība, kas devējam pašam liek justies labi: kad varēju, tad palīdzēju. Un pa kādiem gaismas apļiem, to taču jūtam - labais pie mums atgriežas.”
Koncerta apmeklētāji un labvēļi varēs piedalīties arī loterijā, kurā būs iespējams laimēt praktiskas un gardas balvas. Galvenajā balvā tiks izlozēta mākslinieces Ainas Božas glezna.
Tuvojas Ziemassvētki, kad daudzos un dažādos pasākumos tiek lūgts līdzcilvēku atbalsts. Mūsu labdarības pasākumā (pirms tā un tā laikā), arī koncertu par ziedojumiem apmeklējot, iegādājoties loterijas biļetes, ir iespēja palīdzēt ģimenēm, bērniem un jauniešiem, kas dzīvo starp mums. Ģimenes, kas ikdienā iet ne to vieglāko ceļu, kam ir smagi, domājot par savu bērnu rītdienu, noteikti gaida kādu pārsteigumu, kādu piedzīvojumu, brīnumu, un mēs, sadodoties rokās, kopā izdarot labus darbus, to varam sniegt,” tā Zita Gustavsone.
Ieeja labdarības koncertā par ziedojumiem.
Koncertu atbalsta AS “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programma, ko administrē Fonds “Ziedot.lv”, Valmieras pilsētas pašvaldība un Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Saulīte”.

 

 
atelpas bridis logo

Vidzemes plānošanas reģionā reģistrēts pirmais atelpas brīža pakalpojums (22.09.2017.)

Pateicoties fonda “Iespēju tilts” aktīvai darbībai, paplašināts sociālo pakalpojumu klāsts Valmierā, un vidzemniekiem tuvākajā laikā būs pieejams jauns īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums – atelpas brīdis. Atelpas brīdis ir pakalpojums, kura mērķis ir bērniem ar invaliditāti un smagiem funkcionāliem traucējumiem nodrošināt īslaicīgu sociālās aprūpes pakalpojumu, piedāvājot bērniem draudzīgu, pieejamu un patīkamu vidi, vienlaikus atslogojot ģimenes locekļus no rūpju pilnās ikdienas, jo šādus bērnus ne mirkli nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Tādējādi atelpas brīdis ir lieliska iespēja vecākiem nedaudz atpūsties un veltīt laiku arī sev, zinot, ka viņu bērns tikmēr tiks ne tikai aprūpēts un pieskatīts, bet profesionālu speciālistu uzraudzībā tiks nodrošinātas arī bērna attīstību veicinošas aktivitātes. Lasīt vairāk...

 
 
Projektu nakts 2017
Projektu nakts 2017 mazs

Turpinās pieteikšanās pasākumam "PROJEKTU NAKTS 2017", kurš notiks
19. - 20. augustā, viesu namā Turbas! Nepalaidiet garām šo lielisko iespēju, kurā varēs attīstīt savu ideju līdz reālam projektam!
Festivālu "Projektu nakts 2017" organizē Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra un tā laikā organizāciju pārstāvji tiks
atbalstīti programmas "Erasmus+" projektu sagatavošanā. "Projektu
nakts 2017" laikā būs iespējas iepazīt #ErasmusPlusLV - Jauniešu
apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku
mobilitātes projektu būtību un, protams, strādāt pie sava projekta
pieteikuma.

Video ieskats pagājušā gada festivālā.
https://www.youtube.com/watch?v=Ojata2GOrwo
 
 
 
Jaunieši iepriecina vecākus
img 1587 0

Teātra izrāde, muzikāls priekšnesums, cienāšanās — tā dienas centrā jauniešiem ar īpašām vajadzībām «Stropiņš» tika svinēta Ģimenes diena.
Ģimenes, kuru atvases centrā radoši pavada darba dienas, ir ļoti apmierinātas ar piedāvāto pakalpojumu, kas ir milzīgs atbalsts ģimenēm, lai vecāki varētu turpināt aktīvu dzīvi, būt darba attiecībās, bet jaunieši, kuriem nereti pieaugušā klātbūtne nepieciešama teju 24 stundas diennaktī, var apgūt daudz jauna un darīt lietas, kas pašus aizrauj — apgūt dažādas sadzīves iemaņas, muzicēt, dejot, sportot.

Valmieriete Sandra Mauriņa ir 29 gadus vecā Artūra mamma un viena no daudzajām mammām, kuru «Liesma» satika todien, kad mātes un ģimenes vērtības tika liktas pasaules centrā. Artūrs tikko mammai bija uzdāvinājis paša gatavotu, izlocītu un līmētu ziedu pušķi, uzrakstījis apsveikuma kartīti un rādījis, ko jaunu apguvis, kā laiku pavada kopā ar vienaudžiem.
«Mammai būt ir liels prieks, lai kādas bērniem arī gadās veselības problēmas. Iesākumā bija grūtāk, bet nācās to pieņemt, jā, iemācījāmies ģimenē sadzīvot ar notikušo. Artūrs tāpat ir apmeklējis bērnudārzu, mācījies speciālajā skolā, mājmācībā, Dauguļos pabeidza arī to mācību gadu, kad vajadzēja apgūt profesionālās iemaņas.
TEĀTRA SPĒLĒŠANA ir viena no radošajām nodarbēm, kas «Stropiņa» jauniešus aizrauj. Jāņa Līgata foto

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
19. Maijs, 2017


 
Stropiņā konkurss!
Superpuika

Dienas centrs “Stropiņš” ar vien organizē aktivitātes, lai dienas centra ikdienu veidotu krāsaināku, radošāku un prasmēm bagātāku. Lai noskaidrotu, kurš tad dienas centrā ir Supermeitene un Superpuika, tad no 01. līdz 31.martam Dienas aprūpes centrā “Stropiņš” norisinājās konkurss “Superpuika un Supermeitene – 2017”

Konkursa sākumā jaunieši tika iepazīstināti ar konkursa noteikumiem, aktivitātēm, vērtēšanas kritērijiem. Jauniešiem bija sevi jāparāda dažādās aktivitātēs:

 • Telpu uzkopšana;
 • Produktu sagatavošana dažādu salātu pagatavošanai;
 • Kā sokas darbs ar papīru, un citiem materiāliem – apsveikumu izgatavošanai;
 • Veļas gludināšana, locīšana;
 • Kokapstrādes nodarbībās;
 • Galda klāšanas un nokopšanas prasmes

Visu mēnesi tika vērtēta arī jauniešu prasme savstarpēji komunicēt, izrādīt cieņu, godīgumu, draudzību, pieklājību, uzvedību pie galda vai publiskās vietās. Prasmes tika vērtētas 5 baļļu sistēmā. Lai katrs piedalītos vērtēšanā, jaunieši bija arī vieni no žūrijas locekļiem, kuri piedalījās Superpuikas un Supermeitenes izvirzīšanā.
Konkursa beigās noskaidroti Superpuika un Supermeitene, bet pārējie dalībnieki ieguva vienu no nominācijām: nopietnākais, prātīgākais, draudzīgākais, romantiskākais, radošā dvēsele, runātīgākais, spriganākais, misters sapņotājs, izpalīdzīgākais, sportiskākais, dziļdomātājs, vērīgākais, izveicīgākais un jokdaris.
Ar nepacietību jau gaidām Superpuika un Supermeitene - 2018!

 


Dienas centra jaunieši pošas Latvijas simtgades svētkiem!
tautas terps

Vairs nav aiz kalniem Latvijas simtgades pasākumi, kad caur dejām un dziesmām tiks atzīmēti svētki un Dienas centra “Stropiņš” jaunieši arī pošas svētkiem!
Fonds “Iespēju tilts” ik gadu personām ar invaliditāti meklē iespējas kā pilnveidoties, kā sevi attīstīt gan fiziski, gan radoši, lai sagādātu prieku sev un sabiedrībai. Ikdienā Dienas centra jaunieši apgūst dažādu ritmu dejas, kuras sniedz emocijas caur savstarpējām vārdu spēlēm, deju soļiem un skanīgu ritmisku mūzikas pavadījumu. Ar dažiem mūsu priekšnesumiem esam jau priecējuši savus draugus un vecākus, bet gribam sagādāt prieku plašākai sabiedrībai. Pateicoties iespējai, kuru sniedz projekti, mums izdevās īstenot savu sen loloto sapni, sagādāt dejotāju grupai skaistus tērpus. Lai saglabātu latvisko identitāti un postos svētkiem, Dienas centra “Stropiņš” jaunieši paši mēģinās darināt savus stilizētos linu tautu tērpus. Palīdzēs un mācīs tērpus darināt šuvēja, bet kuriem ir grūtības ar pirkstu motoriku palīdzēs vecāki, tā kopā sadarbojoties taps tērps, kas būs pašu darināts, tādā veidā radot īpašu pievienoto vērtību tērpiem. Protams, neiztikt arī bez aksesuāru – galvas vainadziņu darināšanas.

Pirmā lielā uzstāšanās būs 26.novembrī, kad Fonds atkārtoti organizēs Labdarības koncertu par ziedojumiem. Mūsu prāt, vēl daudziem apmeklētājiem palicis atmiņā iepriekš noorganizētais Labdarības koncerts “Sadosimies rokās”, kad kopā tika aicināti gan dziedātāji, dejotāji un Valmieras teātra aktieri. Šogad atkal aicināsim valmieriešus, draugus un viesus baudīt koncertu un vienlaicīgi ziedot Valmieras un tās apkārtnes ģimenēm, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām noorganizējot “Vasaras skoliņu rūpju bērniem”. Koncerts būs kā pirmais Ziemassvētku vēstnesis labiem darbiem un programmu vēl neatklāsim, tā tiek rūpīgi plānota.
Iepriekš minētās aktivitātes, Fonds var īstenot apstiprinātajam projektam, kuru finansē A/S «Latvijas valsts meži» Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv


 
Ceplis

Ja vēlies pavadīt pēcpusdienu, tiekoties ar citiem jauniešiem, tērzējot, spēlējot galda spēles vai darot jebko citu pēc sirds vēlmēm, tad pirmdienās un ceturtdienās nāc uz Jauniešu māju “Ceplis” Valmierā, Garā ielā 10! No 10. aprīļa divreiz nedēļā no pulksten 16.00 līdz 19.00 durvis būs atvērtas ikvienam interesentam. Nāc viens vai kopā ar draugiem, un uz vietas kopā ar franču brīvprātīgo Maelli atradīsiet sev interesējošās nodarbes.

“Ceplis” ir neformāla telpa jauniešu aktivitātēm. Dažas reizes mēnesī fonda brīvprātīgie piedāvās īpašos pasākumus, taču pirmdienās un ceturtdienās turpmāk varēs nākt pavadīt brīvo laiku pēc pašu ieskatiem. Pārējā laikā “Cepļa” telpas ir pieejamas jauniešu pašu rosinātiem pasākumiem un norisēm. Tās var izmantot arī mazu grupu mēģinājumiem, sarunām, maziem pasākumiem utt. Mums ir arī pagalms!

Vairāk informācijas par “Cepli” un aktuālajām norisēm: Facebook.com. Nāc droši, un “Ceplis” kļūs par Tavu mīļāko vietu pēcpusdienām!

Valmieras novada fonds ir labdarības organizācija, taču jau vairākus gadus mērķtiecīgi iesaista arī jauniešus neformālās izglītības un labdarības jomā. Visplašāk zināma ir Jauniešu ideju laboratorija, kas piesaista līdzekļus un tos tālāk nodod apkaimes jauniešu iniciatīvām. Ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” atbalstu Valmierā fonds koordinē ārvalstu brīvprātīgos no dažādām valstīm, šogad no Vācijas, Francijas un Polijas. Viena no jaunietēm, Maelle no Francijas, ir apņēmusies koordinēt Jauniešu mājas “Ceplis” aktivitātes un telpu apdzīvošanu.

Informāciju sagatavoja:
Maëlle Leclerc,
VNF brīvprātīgā no Francijas


 
Jaunieši izzina Leonardo Da Vinči izgudrojumus (30.09.2016.)
Zinoo

Septembra nogalē Dienas centra apmeklētāji bija ekskursijā “Z(in)oo” centrā Cēsīs, kurā tika aplūkoti un aptaustīti ģeniālie Leonardo Da Vinči izgudrojumi. 
Centrs piedāvā interaktīvas ekspozīcijas un dažādas tehnoloģijas, kuras mēs paši varējām izmēģināt, piemēram, pārbaudīt dabas likumus: mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs, izprast berzi braucot ar neparastiem kartingiem, redzēt skaņu, veidot zobratu pārnesumus, saprast katapultas darbības principus, būvēt un vadīt robotus, redzēt zibeni, kā arī kustināt priekšmetus ar domu spēku. 
Kopā „Z(in)oo” piedāvā vairāk nekā 200 dažādas eksponātus, kuru skaits regulāri tiek papildināts.


 
20160726 134622

Saglabāt un pilnveidot savas tautas tradīcijas bija galvenais mērķis Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrībai Saulīte, izstrādājot projektu No zemē sēta grauda līdz maizes riecienam. Projektu atbalstīja Valmieras dome.
Pavasarī graudus sējai dāvināja Kocēnu pagasta zemnieks Juris Miķelsons un Leons Laicāns no Rubenes pagasta. Jaunieši gan savās dzīves vietās, gan pie biedrības mājas sagatavoja zemi un iesēja labību.
Laikā, kad graudaugi briedēja vārpas, brokastīs SIA Valmiermuižas pils tika pārrunātas sējas laika tradīcijas, tostarp cieņa pret tīrumu un maizes riecienu.
Ar Valmieras muzeja atbalstu tika noorganizēta nodarbība Maizes ceļš, tajā tika iejauts un izcepts baltmaizes kukulītis.Invalīdu organizāciju sadraudzības pasākums pilsdrupās 03.06.2016.
pasakumspilsdrupas 1

2016. gada 03. jūnijā Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība “Saulīte”, Dienas aprūpes centrs “Stropiņš” un Nodibinājums “Fonds”Iespēju tilts” ar saviem priekšnesumiem piedalījās Valmieras invalīdu biedrības "Atspēriens" organizētajā "Invalīdu organizāciju sadraudzības pasākumā pilsdrupās ", kas notika Valmieras pilsdrupās Bruņinirku ielā 2, Valmierā.  Foto  Video

 

 
mazais valm gerbonis 0

Lai informētu valmieriešus par aktualitātēm pilsētā, uzsāktajiem un plānotajiem projektiem, kā arī atbildētu uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, Valmieras pilsētas pašvaldība, kā ik gadu, aicina iedzīvotājus uz tikšanos.

Šogad tikšanās notiks 11.februārī plkst. 18.30 Valmieras muzeja telpās Bruņinieku ielā 3. Tikšanās notiks pēc darba dienas beigām, lai ikviens interesents varētu piedalīties. Ar iedzīvotājiem tiksies Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, izpilddirektore Evija Voitkāne un izpilddirektores vietniece Dace Jase.

Tāpat atgādinām, ka līdz 8.februārim Valmieras pilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus aizpildīt ikgadējo iedzīvotāju aptauju, kas drukātā veidā pieejama:

Elektroniskā veidā anketa pieejama šeit.Par jaunumiem nodokļu jautājumos

2015. gada 30. novembrī Saeima apstiprināja 2016. gada budžetu. Aplūkosim būtiskākās pārmaiņas nodokļu jomā, kas šogad skars gan iedzīvotājus, gan uzņēmējus.
Minimālā alga 2016. gadā tiks palielināta no 360 uz 370 eiro, savukārt neapliekamais minimums tiks saglabāts paš-reizējo 75 eiro apmērā, kā arī iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiks saglabāts pašreizējo 23 procentu apmērā. Praktiski tas nozīmē, ka darbinieki, kas pašlaik saņem minimālo algu, 2016. gadā uz rokas saņems par 6,90 eiro mēnesī vairāk.
Nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu no līdzšinējiem 165 tiks palielināts līdz 175 eiro, taču šo nodokļa atvieglojumu vairs nevarēs piemērot par pilngadīgām un darbspējīgām personām. Rezultātā nodokļu atvieglojuma ieguvums darbiniekam, kam ir apgādībā esošas personas, būs 2,30 eiro mēnesī uz rokas par katru apgādājamo.
Jau visa 2015. gada garumā noritēja diskusijas par valdības vēlmi mainīt mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksāšanas nosacījumus, gan plānojot nozares, kurās būs liegts maksāt MUN, gan apsverot priekšlikumus atļaut maksāt MUN tikai tiem uzņēmējiem, kuri savus pakalpojumus sniedz fiziskām personām, nevis citiem uzņēmumiem. Tomēr, pieņemot budžetu, Saeima izlēma steigā neko nemainīt, kā rezultātā tika nolemts, ka ierobežojumi netiks ieviesti. MUN likme 2016. gadā tiks saglabāta 9% apmērā, savukārt 2017. gadā tā būs 5% apmērā, vienlaikus ieviešot minimālo valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu mikrouzņēmumu darbiniekiem.

 

 
Teterevu fonds logo 2013 2  
Fonds “Iespēju tilts” – vieta, kur pilnveidoties

Ar vēja spārniem aizritējis laiks, kopš sākām apgūt datorprasmes, kopā radīt svētkus un diskutējot meklēt pozitīvismu – tās bija vienas no galvenajām aktivitātēm Fonda “Iespēju tilts” telpās pēdējo 15 mēnešu laikā.
Atskatoties uz paveikto, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda realizētajam projektam ar prieku varam teikt, ka paveikts ir daudz. Bet, lai būtu vieta kur pilnveidoties, pirmais darbiņš bija labiekārtot telpas 57m2 platībā. Telpa iekārtota kā integrācijas centrs, kurā var mācīties apgūt prasmes arī datora lietošanā. Sākotnēji jaunieši ar īpašām vajadzībām mācījās veidot savas mājas lapas, savukārt dāmas pilnveidoja savas prasmes datora lietošanā un interneta izmantošanā. Sakarā ar Dienas centra “Stropiņš” atvēršanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, savas zināšanas papildina arī šie jaunieši, lai mūsu izveidotais, bet ar Borisa un Ināras Teterevu fonda finansiālu atbalstu, integrācijas centrs nezaudētu savu vērtību. Par cik lielai daļai jauniešiem rakstīt datorrakstā ir pavisam kas jauns – nodarbības nepieciešamas ilgtermiņā, taču apņēmība iemācīties ir liela, un brīvprātīgajam darbiniekam par to ir liels prieks, ka var palīdzēt jauniešiem vērties interneta pasaulē.
Jauku pozitīvisma lādiņu, katru mēnesi mums sniedza dāmu klubiņš, kurā mācījāmies komunicēšanas mākslu. Papildus veicinājām interesi izprast pašiem sevi, kā motivēt sevi izaugsmei, veidojot pozitīvu attieksmi vispirms jau pašiem pret sevi. Pēdējā tikšanās reizē jautājot dalībniekiem, kas ir apgūts, iemācīts, kas palicis prātā, atbildes bija dažādas – prieks par jēgpilni kopā pavadīto laiku, baudot visu, ko sniedza diskusijas un daudzas citas pozitīvas atbildes. Fonds pateicas psiholoģei par ieguldīto darbiņu un pozitīvismu!
Liekas, ka viss pozitīvais jau izstāstīts, bet nē! Šajā laikā mācījāmies arī svinēt svētkus - “…ejot caur gadskārtām”. Gan Mārtiņdiena, gan Vasaras Saulgrieži, gan Ziemassvētki tika gana lustīgi svinēti ar dziesmām, rotaļām un radošajām darbnīcām. Protams, neizpalika arī valsts svētki, kuros dalībnieki paši gatavoja patriota lentītes, veidots rīta zvaigznes simbols auseklītis. Lai izprastu kā radusies Lāčplēša diena, ciemos tika aicināts zemessardzes pārstāvis, kurš pastāstīja kāda nozīme šai dienai.
Kaut arī projekts noslēdzies, mēs neskumstam, jo visas aktivitātes turpināsies arī turpmāk. Šobrīd pateicoties labiekārtotām telpām, tās tiek izmantotas ikdienā, kurā uzturas 15 jaunieši. Viņi turpina gan apgūt datorprasmes jauka brīvprātīgā darbinieka klātbūtnē, gan mācās diskutēt, lai veidotu pozitīvu attieksmi centriņā, gan apgūst daudzas radošas idejas radošajās darbnīcās, lai priecētu sevi un sev tuvos.
Visu dalībnieku vārdā sakām sirsnīgu paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam par finansiālu atbalstu projektam “Zinošam darbi sokas, nāc un mācies!” Kā arī sirsnīgs paldies visiem brīvprātīgajiem rūķīšiem, kuri palīdzēja īstenot atbalstīto projektu!
Projekta īstenošanas laiks bija no 01.04.2014. līdz 31.12.2015. ar kopējo finansējumu EUR 7833,88, no kuriem EUR 6 999,92 bija Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējums.

Fonds “Iespēju tilts” kolektīvs

 
 
 
SadarMemorands

Sadarbības memoranda mērķis ir veicināt Valmieras pilsētas iedzīvotāju labklājību un pilsētas ilgtspējīgu attīstību, stiprinot pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, īstenojot Valmieras pilsētas pašvaldības un NVO savstarpējo sapratni un mērķtiecīgu sadarbību pasākumu plānošanā pilsētas sabiedrības sociālās labklājības veicināšanai.  Foto

Memoranda parakstīšanā, kas notika Valmieras muzejā, piedalījās Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks un nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts””, Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrības “Saulīte”, Valmieras Invalīdu biedrība “Atspēriens”, biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” Valmieras komitejas, Vidzemes kultūras un mākslas biedrības “Haritas”, Valmieras novada fonda, Valmieras politiski represēto biedrības, Valmieras Diabēta biedrības, biedrības “Kristīgais žēlsirdības fonds”, biedrības “Valmieras pilsētas pensionārs”, nodibinājuma “Centrs Valdardze”, Valmieras invalīdu sporta kluba “StarsS”, Latvijas Nedzirdīgo savienības Valmieras reģionālās biedrības, biedrības “Pūriņa skola”, biedrības “Universum”, SOS BCA ģimeņu atbalsta centra, Vidzemes Augstskolas studentu apvienības, biedrības "Sev, Tev un ģimenei" un nodibinājuma “Life and Light Latvia” pārstāvji.
Lai sekmētu Memorandā ietverto principu īstenošanu un noteiktā mērķa sasniegšanu, tajā ir iekļautas abu pušu apņemšanās. “Valmieras pilsētas pašvaldība ir ieinteresēta veicināt sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, lai nodrošinātu sociālo sadarbības partneru informētību un līdzdalību tematiski saistītos pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī kopīgu projektu īstenošanā pilsētas attīstības, sociālajā, veselības, izglītības, kultūras, sporta, sabiedrības integrācijas un citās jomās,” memoranda nozīmi pamato Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks. Memorands paredz arī Valmieras pilsētas pašvaldības domes un citu institūciju lēmumu pieņemšanas un īstenošanas, kā arī projektu īstenošanas atklātības ievērošanu. Sadarbības memoranda parakstīšanas ietvaros tiek noteikta arī sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas jautājumu risināšana Valmieras pilsētas pašvaldībā. Savukārt ne retāk kā reizi gadā notiks kopīga Memoranda īstenošanas gaitas izvērtēšana un turpmākās sadarbības jautājumu izskatīšana.
Memorands var tikt paplašināts un tam var pievienoties ikviena nevalstiskā organizācija, kas ir reģistrēta un darbojas Valmierā. Jaunu NVO pievienošanās Memorandam turpmāk tiks organizēta reizi gadā.
Memoranda pielikumā pieejamais Stratēģiskais dokuments “Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas”, kurš izstrādāts pēc nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts”” iniciatīvas Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāta Andra Klepera vadībā plašākā darba grupā ar aktīvu NVO līderu iesaistīšanos un Valmieras pilsētas pašvaldības administrācijas, īpaši Sociālo lieto pārvaldes līdzdalību. Memoranda pielikumā rodamo Stratēģisko vadlīniju mērķis ir definēt stratēģisko pamatu savstarpējai pašvaldības un NVO sektora partnerībai, stiprināt tā pēctecīgumu un meklēt mērķtiecīgus risinājumus sadarbības koordinēšanai un visu iesaistīto pušu efektīvākai darbībai Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmā 2015.-2020.gadam noteikto mērķu sasniegšanai.
Memoranda izstrādi pamudināja Sociālo un Veselības lietu komitejas sēdes lēmums, jo iepriekš tika izstrādātas Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas, tās nosaka abpusējā sadarbības izdevīguma definēšanu, mērķus, galvenos partnerības virzienus un rīcības. Šis dokuments kalpos kā pielikums Memorandam, kā darba platforma, uz ko pamatojoties varēs strādāt pie konkrētiem lēmumu projektiem,” norāda idejas iniciatore nodibinājuma “Fonds “Iespēju tilts”” valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone.
Valmieras pilsētas pašvaldības un sociālās jomas nevalstisko organizāciju sadarbības Memorands un Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības stratēģiskās vadlīnijas izstrādātas EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "NVO fonds" apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

  
 
 
Bērna nepaklausība kā rauga mīkla 
necel roku1

Labs vai slikts, bet tas ir bērns un viņam ir jābūt drošam, ka var pilnībā uz jums paļauties. Nekad, nekad nepieviliet šo uzticību.
Lekcija „Bērna nepaklausība kā rauga mīkla” divas dienas mums mammām ļāva vēlreiz atmiņās atcerēties savu un bērnu bērnību.

Tas 12 mammām, kuras piedalījās Ingrīdas Lielmanes lekcijā bija kā ceļojums uz bērnību, lai atcerētos, kā mēs audzinājām savus rūpju bērnus. Savstarpējās sarunas un stāsti par bērnu un vecāku uzticību, mums vēlreiz lika pārdomāt kā mēs darījām un kā bērns saprot vai nesaprot mūsu uzvedību.
likt bērnam saprast, ka viņš ir vienreizējs un mīlēts, lai radītu drošību un paļāvību, ka vecāki mīl un vēl tikai labu. Ļoti svarīgi ir pēc iespējas ilgāk sevī saglabāt bērnu un būt kopā, lai stāstītu pasakas, lasītu kopā grāmatas un spēlēties kopā ar bērnu.
Mēs visu to zinām un cenšamies darīt, bet ir brīži, ka nogurums ņem virsroku un tad mēs mēģinām rast visādus attaisnojumus un aizbildinājumus, lai bērns netraucētu. Tā rodas nesaskaņas un pārpratumi un cieš bērni.
Praktiskais darbs lika izdzīvot dažādas situācijas un rast pareizās atbildes, lai veidotos pieredze, kuru varēsim nodot mūsu pieaugušajiem bērniem audzinot savus bērnus, un vecmāmiņas savukārt ar savu dzīves pieredzi palīdzētu mazbērniem saprast bērnu un vecāku tiesības un pienākumus. Dzīves gudrie vecvecāki ir mazbērnu mīlestības un sirds siltuma radītāji, jo viņiem ir pieredze un laiks, lai uzklausītu un palīdzētu spert patstāvīgus soļus un pieņemt pareizos lēmumus.
Paldies par jauko tikšanos un ceļojumu savā un bērna bērnībā.

Apmācības finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 
 
NozCietTalrunis

No 2016.gada 1.janvāra cietušajiem un viņu tuviniekiem būs pieejams bezmaksas atbalsta tālrunis 116006, kas darbosies katru dienu no plkst. - 7:00 līdz 22:00. Lasīt vairāk


 
 
Valmieras pilsētas pašvaldība līdzfinansēs SIA “Mēbeļu kombināta ēdnīca” uzturēto zupas virtuvi 
mazais valm gerbonis 0

23.decembra Valmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē tika lemts piešķirt ikmēneša līdzfinansējumu 200 EUR apmērā SIA “Mēbeļu kombināta ēdnīca” zupas virtuves pakalpojuma nodrošināšanai trūcīgajiem un maznodrošinātajiem Valmieras iedzīvotājiem no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.maijam un no 2016.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim.

SIA “Mēbeļu kombināta ēdnīca” zupas virtuve ir atvērta katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu no plkst.14.00. Zupu iespējams ēst gan uz vietas, gan ierasties ar saviem traukiem līdzņemšanai. Lasīt vairāk
 
 
 
Atbalstu norēķiniem par elektrību varēs saņemt arī cilvēki ar 1.grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem.
Elektrum

No 2016.gada 1.janvāra atbalstu norēķiniem par elektrību varēs saņemt arī cilvēki ar 1.grupas invaliditāti un ģimenes ar bērniem invalīdiem. Tāpat kā trūcīgas un maznodrošinātas personas, arī šie cilvēki par pirmajām 100 mēnesī izlietotajām kilovatstundām varēs maksāt mazāk.

Pieteikties atbalstam aizpildot pieteikumu var no 2016.gada 1.janvāra portālā elektrum.lv vai klātienē jebkurā no Latvenergo klientu apkalpošanas centriem Elektrum. Lasīt vairāk

 

 
KulturasMinistrija

Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdē tika izskatīts un atbalstīts konceptuālais ziņojums „Par valsts finansēta nevalstisko organizāciju fonda izveidi”. Valdība akceptēja Kultūras ministrijas (KM) rosināto variantu, kurš paredz noteikt Sabiedrības integrācijas fondu par jaunveidojamā NVO fonda, kas būtu kā atsevišķa valsts budžeta programma, administrētāju. Lasīt vairākVidzemeCelsAugsup

4.-25. novembrī aktīvi Valmieras un Cēsu puses nevalstisko organizāciju darbinieki devās pieredzes apmaiņas braucienā pie šīs puses nevalstiskajām organizācijām, ar mērķi aplūkot, kā idejas tiek īstenotas dažādās organizācijās. Lasīt vairākNacAtPlans

4. novembrī, Rīgā notika Kohēzijas politikas Eiropas Savienības (ES) Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020. gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas sēde, kuras laikā tika izskatīti aktuālie jautājumi un pieņemti lēmumi attiecībā uz jaunā 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ieviešanu. Tie ir nozīmīgi soļi, lai uzsāktu jaunu investīciju projektu īstenošanu ar ES fondu atbalstu tādās valstij un sabiedrībai nozīmīgās jomās kā uzņēmējdarbība, profesionālā izglītība, pētniecība, sociālo dienestu efektivitāte, transporta infrastruktūra un darba drošība. Lasīt vairākVidzemeCelsAugsup

Ātrāk, ērtāk, izdevīgāk – šīs priekšrocības publisko pakalpojumu saņemšanā turpmāk varēs novērtēt ikviens Vidzemes reģiona iedzīvotājs, jo pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) iniciatīvas Vidzemē šogad darbu uzsāks 13 Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC). Tādejādi iedzīvotāji un uzņēmēji valsts un pašvaldības pakalpojumus varēs saņemt vienkopus, būtiski ietaupot laiku un naudu. Lasīt vairākSveicam Latvijas Republikas proklamēšanas dienā (Iededzies par Latviju) 
18-novembris

Mūsu Latvija!

Nav mums kalnu grēdu augstu.
Nav mums aizas dziļum dziļās.
Mums ir latvju dainas austas.
Mums ir Rainis - Aspazija.
Lāčplēsis ar lāča spēku.
Sprīdītis ar sirdi cēlu.

 

Mums ir lauki - meži, noras.
Rokas tulznās sastrādātas.
Mums ir prāts, un stipra griba.
Varam mēs un gribam darīt.
Savu zemi - sevī turēt.Valsts svētkos Valmierā bezmaksas sabiedriskais transports
mazais valm gerbonis 0

Atgādinām, ka saskaņā ar 2013.gada 31.oktobra Valmieras pilsētas pašvaldības domes lēmumu Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā, 18.novembrī, Valmieras iedzīvotāji un viesi pilsētas sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.

Šāds lēmums pieņemts, lai nodrošinātu iespēju ikvienam pilsētas iedzīvotājam apmeklēt svētku pasākumus.

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā, 18.novembrī, no plkst.16.00 Valmieras centra laukumos un zaļajās zonās ikviens valmierietis un pilsētas viesis ir aicināts apmeklēt pasākumu “Mūsu gaisma Latvijai”, no svecītēm kopīgi veidojot uguns spēka zīmes un Latvijas kontūru. Savukārt plkst.17.00 Valmieras Kultūras centrā sāksies Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs sarīkojums – pašvaldības apbalvojumu “Goda valmierietis 2015”, “Gada valmierietis 2015” un “Pateicība” pasniegšana un svētku koncerts. Tajā piedalīsies Valmieras Kultūras centra un Vidzemes Augstskolas jauniešu koris “Skan”, Valmieras Mūzikas skolas koris “SolLaRe” un grupa “Lata Donga”. Ieeja bez maksas.
 
 
Mazs cinītis gāž lielu vezumu! - Tā var teikt par "Stropiņu"!
KirbisKabacis

Dienas centrs „Stropiņš” uzņēma pirmos dalībniekus 17. augustā, bet paveikts jau tik daudz!
DAC „Stropiņš” dalībniekiem – jauniešiem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām, darba nedēļas garumā ir iespēja pilnveidot savas prasmes dažādās aktivitātēs – radošajās nodarbībās, kokapstrādē, ārstnieciskajā vingrošanā, sportošanā, pašaprūpes iemaņu apgūšanā, izglītojošajās nodarbībās, dejošanā u.c.

Šķiet gana daudz dažādu nodarbību, lai būtu pilnvērtīga diena?! Tā gan ir! Taču, lai dalībniekiem būtu vēl interesantāk, organizējam dažādas ekskursijas. Šajā ziņā augusts un septembris ir iesācies ļoti spraigi.. - esam paspējuši pabūt vairākās vietās: Valmieras SIA „Daiļrades koks”, SIA „Bikolats”, ZS „Tumši”, Vaidavas ražotne „Vaidava Ceramics” un baudījām rudens noskaņas Cēsīs.
Katrā no šīm vietām ieguvām neatņemamas zināšanas par to, kā darbojas uzņēmumi un kas tiek ražots no sagataves līdz jau gatavam produktam. Īpašs paldies SIA „Bikolats” un Vaidavas keramikas ražotnei „Vaidava ceramics” par uzdāvinātajiem materiāliem mūsu nodarbībām!
Brauciens uz Cēsīm bija īpašs ar to, ka mēs devāmies pastaigā pa Cēsu pils parkiem, lai vērotu dabu, bradājām pa rudenīgo lapu paklāju, kas iekrāsojies jau sārti dzeltenīgās nokrāsās, kā arī pabijām Sv.Jāņa baznīcā, gan Vidzemes koncertzālē un ikviens no mums noglāstīja skulptūru "Gadsimtiem ejot" – veiksmes un mīlestības simbolu.
Oktobrī svinējām Miķeļdienu mūsu “Dienas mājās”. Senatnē Miķeļdiena tika svinēta līdzīgi citiem saulgriežiem latviešu gadskārtā. Tomēr Miķeļu svinēšanai izveidojies īpatnējs paplašināts apjoms, iesaistot tajā arī ražas novākšanas izdarības, jo pirms Miķeļiem parasti beidzas visi ražas novākšanas darbi. Miķeļiem par godu veidojām mazu izstādīti no jauniešu atnestajiem dārza produktiem un ziediem, kuri pārtapa par dzīvnieciņiem un ziedu kompozīcijām. Mūsu vidū gan nav Miķelis, tomēr ir Mikus, kuram galvā likta īpaša cepure, izdaiļotu ar dārza veltēm, vēlāk arī pieskaroties tai, iedomājāmies katrs savu vēlēšanos, lai mēs visi būtu veiksmīgāki un laimīgāki!
PATIESI LIELU PALDIES vēlamies teikt Cēsu rajona Zobārstniecības poliklīnikas priekšsēdētājai Terēzei Bērzupei par atbalstu un saņemto dāvinājumu „Stropiņš” klientiem.

Dienas centra vadītāja Ināra Grava

Mūžizglītība iemaņu stiprināšanai (publicēts laikrastā Liesma 27.10.2015.)


Lekcija vecākiem
vecakiem

Lekcijas galvenā tēma būs par bērnu nepaklausību un ietiepību caur valodas maģiju- prasmi izklīdināt negatīvus uzstādījumus ar vārdiem- jā bet, toties, bet tas ir labi. Pielietosim arī praktiskus vingrinājumus pielietot šos vārdiņus un sajaukt loģiskos apziņas līmeņus - protams, tikai uz pozitīvu rezultātu.

Ja tieši Jums ir kāds ne līdz galam atbildēts jautājums, vai neskaidrības par to kā izprast bērna dusmas, tad esiet laipni gaidīti Garā iela 10, Fondā „Iespēju tilts” šī gada 19. un 20.novembrī plkst. 10:00 uz lekciju „Bērna nepaklausība ir kā rauga mīkla…”.
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 29904159 Zita Gustavsone un 26112714 Gunta Dubulte.

 
Vairāk iespēju bērniem un jauniešiem
CelojumsProjekta

Jau nemanot aizritējuši divi gadi, kopš Fonds “Iespēju tilts” sāka īstenot projektu “Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti”.
Atskatoties uz paveikto, varam teikt, ka viens no svarīgākajiem projekta ieguvumiem bija starppaaudžu sadarbība, kas deva iespēju dažādām paaudzēm aktivitātēs līdzdarboties kopā, ar mērķi pašiem iemācīties ko jaunu un noderīgu, tālāk to mācot arī citiem, iemācīties būt atbildīgam, izjust kopīgu prieku par veiksmi un vienkārši draudzēties.

Projekts kopumā piedāvāja visdažādākās aktivitātes – darboties radošajās nodarbībās, jaunieši ar funkcionālajiem traucējumiem varēja piedalīties vasaras sporta nometnēs aktīvi pavadot laiku, savukārt jaunieši ar garīga rakstura traucējumiem piedalījās sociālā darba terapijā “Rožkalnos”, noorganizētas arī dažādas apmācības gan personu asistēšanā, gan apgūstot lietišķās saskarsmes un komunikācijas pamatus, piedāvātas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un nodrošinātas arī psihologa konsultācijas.
Radošo nodarbību vadītāja Jana Treija uzsver, ka – “par paliekošiem ieguvumiem vēlos nosaukt divus: daudzi cilvēki, kas atnāca uz nodarbībām, atvērās. Viņi vairs nerunāja par savu nevarēšanu, bet priecājās par varēšanu. Vislielākais prieks, ka sešas kundzes, kuras iemācījās izgatavot rotas, pērļot, šo darbiņu turpina un zinu, ka viņas meklē katru iespēju savu darbiņu piedāvāt citiem”.
Projekta noslēguma pasākumā arī projekta sadarbības partneris S.Vilne no Valmieras invalīdu sporta kluba “StarsS” ar sajūsmu stāstīja par brīnišķīgi kopā pavadīto laiku gan Vaivaros, Jūrmalā, gan tepat Burtniekos. S.Vilne pateicās Fondam par iespēju piedalīties tik vērienīgās nometnēs un baudīt tik neaizmirstamus mirkļus!
Esmu gandarīta par paveikto. Viena, protams, es to nespētu, paldies kolēģiem, komandai! Arī turpmāk ieceru ir daudz,” vērtēja projekta vadītāja un Fonda valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone. “Projekta īstenošanās laikā daudziem bija interese par nodarbībām, kuras piedāvāja Fonds “Iespēju tilts”, tāpēc pateicoties daudziem pozitīviem faktoriem un atbalstītājiem ir izveidots Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem. Tādējādi nodrošinot iesāktā projekta pēctecību un vismaz 15 pieaugušajiem ir dienas mājas ar daudzpusīgu nodarbību klāstu.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Sandra Kārkliņa: “Esot projekta noslēguma pasākumā, mani uzrunāja daudzi notikumi, ko bērni un jaunieši ar invaliditāti piedzīvojuši! Valmierā nevalstiskās organizācijas ir ļoti kvalitatīvs un plašs resurss, tāpēc noteikti esam ieinteresēti un atvērti tālākai sadarbībai”.
Noslēdzies projekts “Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti. Tas realizēts EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO projektu programma” projekta ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 

Ar gribu viss ir panākams
ZitaValmierieti

Valmieras rajona bērnu un jauniešu invalīdu biedrība «Saulīte», nodibinājums «Fonds «Iespēju tilts»», projekti, kuru galvenais mērķis ir bērnu, pusaudžu un jauniešu ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes uzlabošana, — valmieriete ZITA GUSTAVSONE ir šo labo darbu un ieceru priekšplānā.  vairāk e-Liesma


Fonds „Iespēju tilts” aicina 2015.gada 29.septembrī uz projekta noslēguma pasākumu
CelojumsProjekta

Jau aizritējuši divi gadi kopš Fonds sāka īstenot vērienīgu projektu “Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti”.
Pienācis laiks visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem apkopot paveikto un pateikt paldies. Tāpēc Fonds laipni aicina visus, kuri piedalījušies kādā projekta aktivitātē vai nodarbībā nākt atbalstīt un būt kopā, lai padalītos ar savu pieredzi vai ieguvumu ko saņēmis kādā konkrētā aktivitātē.

Pasākums norisināsies 2015.gada 29.septembrī plkst.10:00 Garā ielā 10, Valmierā, semināru telpā.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 
 
Piedzīvojums garantēts!
burtnieki 387

Jau otro vasaru Valmieras invalīdu sporta klubs (VISK) ,,Stars S’’ pateicoties Fonda “Iespēju tilts”  projektam organizēja vasaras sporta nometni bērniem un jauniešiem ar invaliditāti, šogad Burtniekos. Nometne tika noorganizēta tik vērienīga, ar cerību, ka arī nākamgad Fonds rakstīs projektus un meklēs iespējas šiem cilvēkiem pavadīt kopā neaizmirstamas dienas!!!!!  Lasīt vairāk


LM plāno pilnveidot asistenta pakalpojumu pašvaldībā
mazais valm gerbonis 0 Labklājības ministrija (LM) sagatavojusi virkni izmaiņu asistenta pakalpojumu regulējumā, kas nepieciešami, lai novērstu iepriekš konstatētās nepilnības un pilnveidotu minēto pakalpojumu sniegšanu pašvaldībā.  Lasīt vairāk
 
 
Otrās mājas "Stropiņš" 18.08.2015
Stopins

Valmierā pēdējos gados īstenots ne viens vien sociālais projekts. Vakardiena iezīmējās ar vēl vienu nozīmīgu notikumu — fonda «Iespēju tilts» namiņā Garā ielā 10 pirmos klientus sagaidīja ar Labklājības ministrijas un Valmieras pašvaldības finansiālu atbalstu izveidotais dienas aprūpes centrs «Stropiņš». Lasī vairāk

Raksts Liesmā - Lejuplādēt

  
 
Dalīs pārtikas pakas
trucigiem logo

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valmieras komiteja informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros otrdien, 25.augustā, no plkst.10.00 līdz 17.00 Valmierā, Garā ielā 10 (ieeja no ielas puses) tiks dalītas pārtikas preču, higiēnas un saimniecības preču pakas.
Līdzi jābūt derīgai trūcīgās personas statusu apliecinošai izziņai. Lūgums uzrādīt izziņas oriģinālu, jo, uzrādot kopiju, pakas neizsniegs. Ja oriģināls pazudis, Valmieras pilsētas pašvaldībā var dabūt izziņas dublikātu. Citi dokumenti nav nepieciešami.  Lasīt vairāk

 

Vidzemes reģiona jauniešu apmācības

Laikā no 2015. gada 4. līdz 6. septembrim, Viesu namā „Mīlmaņi, Vidzemes reģionā, Gulbenes novads, Rankas pagasts norisināsies Vidzemes reģiona jauniešu apmācības par vienaudžu izglītību „ Jaunietis – Jaunietim 2". Aicinām piedalīties Jūs un informēt jauniešus, kuriem šis būtu saistoši.
Piesakies apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/479n
Pieteikšanās termiņš 25. augusts.
Apmācību mērķis ir attīstīt un pilnveidot kompetences, kā arī apzināt atbalsta sistēmu, kas nepieciešama kvalitatīvas vienaudžu izglītības īstenošanai.
Apmācībām aicinām piedalīties jauniešus vecumā no 13-18 gadiem. Apmācībā tiek aicināti piedalīties jaunieši ar pieredzi vienaudžu izglītībā.
Papildus informācija pielikumā un pie Līvas Stupeles, Vidzemes reģionālā koordinatores tālr.: 29814984; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Lejuplādēt uzaicinājumu

 

 
Valmierā, Garā ielā 10, sāks darboties DAC „Stropiņš”
SstropinaFoto

Ar Labklājības ministrijas un Valmieras pilsētas pašvaldības finansiālu atbalstu, Fonds “Iespēju tilts” Valmierā atvērs Dienas aprūpes centru “Stropiņš”.
Dienas aprūpes centrs tiek veidots ar mērķi, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātu ģimeniskai videi pietuvinātus sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus sociālo prasmju attīstībai vai atjaunošanai izmantojot personīgos resursus, kā arī lietderīga brīvā laika pavadīšanu, lai sekmētu maksimālu personas neatkarību, integrāciju un izglītošanu viņu spēju robežās.

Dienas aprūpes centrs savu darbību plāno uzsākt ar 2015. gada 17. augustu. Dienas centra pakalpojumu varēs saņemt pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem pilnu darba dienu no plkst. 8.00 līdz 17.00.

Ja gribiet kopā ar mums svinēt centra darbības atvēršanas svētkus, nāciet un atbalstiet!
Fonda valdes priekšsēdētāja: Zita Gustavsone

 
 
SIF jaunais logo   
Pieredze Latgalē
pieredzelatgale 6

Fonds “Iespēju tilts” divas dienas projekta ietvaros devās uz Latgali pieredzes apmaiņas braucienā, lai gūtu pieredzi no Preiļu NVO par sadarbību ar pašvaldību un NVO pamatdarbību.
Brauciena laikā Līvānos apmeklēta biedrība ”Baltā māja”. Ar tās darbību mūs iepazīstināja speciāliste Evita Ziemele, kura dalījās līdzšinējā pieredzē organizācijas darbībā, projektu apguvē, sociālā uzņēmējdarbībā. Pēc iepazīšanās ar biedrību, kopā ar dienas centra vadītāju Līgu Vērdiņu devāmies uz dienas centru ”Saulessvece”, lai iepazītos gan ar centra dokumentāciju, struktūru, telpu iekārtojumu, gan klientu veidotajiem darbiņiem. Centra apmeklējums mūsu organizācijai bija saistoši, jo 17. augustā arī mēs atvērsim savā organizācijā šādu struktūrvienību „Stropiņš”- dienas centrs cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Liels paldies mūsu kontaktpersonai Initai Liepniecei no Preiļu NVO atbalsta centra, kura bija izstrādājusi otrās dienas programmu. Jau no rīta tikāmies ar Preiļu NVO centra vadītāju, kas stāstīja par fonda sadarbību ar pašvaldību. Tikāmies arī ar Viduslatgales novada fonda vadītāju, kas pastāstīja par organizācijas darbību, sasniegtajiem mērķiem un nākotnes uzdevumiem, lai gan pati organizācija ir ļoti jauna, dibināta tikai 2013. gadā. Tikšanās arī ar Preiļu invalīdu biedrības vadītāju, kurš stāstīja par biedrības darbību, bet organizācijas biedrs Artis Utināns iepazīstināja ar savu pieredzi, kā, neskatoties uz invaliditāti, iespējams sasniegt augstus mērķus.
Dienas programmā bija tikšanās arī ar Preiļu pilsētas pašvaldības sociālo dienestu, kura pakļautībā ir izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem. Neizpalika arī Preiļu pensionāru biedrība, kura ir izveidojusi veselības istabu pilsētā, kur katram ir iespējams iegriezties un veikt pašas nepieciešamākās medicīniskās manipulācijas (izmērīt asinsspiedienu, cukura līmeni, pārsiet brūces, vai vienkārši ienākt un pastāstīt medicīnas personālam par savām veselības problēmām).
Kopumā brauciena laikā tika iegūts priekšstats par šo organizāciju darbību un sadarbību ar pašvaldību. Pārliecinājāmies, ka Līvānu un Preiļu pašvaldības sniedz lielu atbalstu šo organizāciju pamatdarbības nodrošināšanai.

Pieredzes apmaiņas pasākums īstenots pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas “NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 

SIF jaunais logo   
 Top sociālo jomu NVO un Valmieras pašvaldības sadarbība?
valmieras nvo sadarbiba 1 2

Mēs, katras pašvaldības iedzīvotāji zinām, ka pašvaldība ir tuvākā valsts izpildvaras institūcija iedzīvotājiem, kas izvērš aktivitātes cilvēku labklājības veicināšanai, taču pašvaldība un nevalstiskās organizācijas ne vienmēr var laikus uzzināt, kādas ir noteiktās iedzīvotāju grupas vajadzības.

Tāpēc, lai laikus izzinātu iedzīvotāju nepieciešamības, Fonds “Iespēju tilts” un Sociālo lietu Konsultatīvā padome sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību izstrādā Sadarbības plānu, kurš būs kā instruments visām iesaistītajām pusēm. Valmieras pilsētas pašvaldības deputāts Andris Klepers norāda, ka - mūsu kapacitāte ir tik liela, ka varam piedāvāt arī apkārtējiem novadiem, kuri būtu gatavi pieslēgties kopējai sadarbībai. Apzinot labumu guvēju skaitu jeb potenciālo mērķa grupu Valmieras pilsētā, lēmumu pieņemšanas gadījumos pašvaldībā, varam pagriezt lēmumu pilnīgi pretēji - NVO par labu. Līdz ar to Sadarbības plānam ir jāsaved kopā abas iesaistītās puses.
Sadarbības plāna izstrādes procesā jau ir iezīmējies nosaukums “Valmieras nevalstisko organizāciju un pilsētas pašvaldības sadarbības plāns”. Ja plāna pirmā daļa ir vispārīgāka un attiecas uz NVO sektoru visplašākajā nozīmē, tad otrā daļa ieskicē vairāk tieši Valmieras sociālās jomas NVO sektora darbību, kas arī ir šī sadarbības plāna tapšanas iniciatori.
Sadarbības plāna iespējamie labumi būtu visnotaļ daudz: Cilvēku socializēšanās; Sociālo pakalpojumu attīstība (tostarp diennakts) specifiskām mērķa grupām; Papildu cilvēku resursi, kas pilda pašvaldības uzdevumus; ES un ESF (arī citu) projektu resursu papildu piesaiste; Detalizēta informācija par mērķa grupām un viņu vajadzībām; Ienācējiem atvieglota integrēšanās Valmierā; Izglītotāka sabiedrība kopumā, neformālā izglītība; pilsētas atpazīstamības veicināšana, īpaši ja ir nacionāla līmeņa projekti; Jēgpilna brīvā laika pavadīšana; Brīvprātīgo iesaiste; Uzticami partneri un Inovatīvas idejas problēmu risinājumiem. Rezumējot var teikt, ka Sadarbības plāna izstrāde noteikti radīs ieguvumu visām iesaistītajām pusēm un būtiski, ka NVO no pašvaldības var prasīt arī mazāk resursu kādu aktivitāšu īstenošanai, jo NVO piesaista papildus finansējumu.
Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2015.-2030.gadam uzsvērts, ka Valmieras reģionālā attīstības centra statuss un piekļūstamie resursi veido potenciālu nevalstisko organizāciju plašākai koordinēšanai. Tāpēc tikšanās laikā ar pilsētas pašvaldības pārstāvjiem apspriests arī jautājums par Valmieru kā NVO atbalsta un kompetenču centru Vidzemes mērogā. Šādi apvienojot resursus un savstarpēji vienojoties varētu panākt konsultāciju regularitāti un stabilitāti. Kvalitatīvi īstenojot sadarbību, tiks panākta lielāka iedzīvotāju aktivitāte un ieinteresētība savas dzīves vides attīstīšanā un pilnveidošanā. Gan pašvaldība, gan nevalstiskās organizācijas mērķtiecīgāk un koordinētāk ar viedāku resursu pielietojumu iesaistīs plašāku sabiedrības daļu kopīgo attīstības mērķu sasniegšanā.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |Valmieras 732. gadu jubilejas svētku gājiens (video)
valmierai732 1

Fonds “Iespēju tilts” 2015. gada 06. augustā piedalījās Valmieras 732. gadu jubilejas svētku gājienā. (1)  (2)trucigiem logo

Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Valmieras komiteja informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros ceturtdien, 23.jūlijā, no plkst.10.00 līdz 17.00 Valmierā, Garā ielā 10 (ieeja no ielas puses) tiks dalītas pārtikas preču un higiēnas un saimniecības preču pakas.  Lasīt vairāk


 
VidzemeCelsAugsup

Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) Attīstības padome apstiprinājusi VPR ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam, kā arī VPR Attīstības programmu 2015.-2020.gadam. 

Vidzemes vīzija balstās uz trīs stratēģisko virzienu – cilvēks, ekonomika, teritorija.
Kopumā Vidzemes stratēģiskais mērķis līdz 2030.gadam ir sekmēt līdzsvarotu reģiona sociālo, ekonomisko un teritoriālo attīstību, kā arī īstenot elastīgu un integrētu starpsektoru attīstības politiku, kas nodrošina reģiona ekonomisko un teritoriālo priekšrocību izmantošanu iedzīvotāju labklājības un drošumspējas palielināšanai.  Lasīt vairākvnf jil Valmieras novada fonds (VNF) aicina uz informatīvo semināru Vidzemes reģiona nevalstiskās organizācijas par trim projektu konkursiem, kas izsludināti sadarbībā ar Kultūras ministriju. Tas notiks piektdien, 17.jūlijā, plkst.15.00 fonda telpās Garā ielā 10. Seminārā varēs uzzināt vairāk par konkursa mērķiem un sagaidītajām idejām.  Lasīt vairāk

Jūlija sākumā fonds izsludināja trīs projektu konkursus, kuru virsmērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju līdzdalību, starpkultūru dialogu un mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanu Vidzemes reģionā. Tajos var piedalīties ikviena Vidzemē reģistrēta biedrība un nodibinājums, kā arī citu novadu organizācijas, kas pasākumus vēlas īstenot Vidzemē. Viens projekts var saņemt finansējumu līdz pat 3000 eiro.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš visiem konkursiem ir 30.jūlijs plkst.17.00.

 
SIF jaunais logo   
RozkVasaraRakstam15

Fonds “Iespēju tilts” piedāvā ne tikai radoši un emocionāli izpausties Garā ielā 10 Valmierā veidojot sev tīkamus darbiņus, bet arī braukt uz nometnēm. Viena no šī gada nometnēm jau ir notikusi, kad no 15.jūnija līdz 21.jūnijam 8 jaunieši ar īpašām vajadzībām Camphill ciematā “Rožkalni” ne tikai atpūtās, bet arī parādīja sevi darbos, apgūstot arī ko jaunu.

jau kārtīgā latviešu saimniecībā, darbi ir daudz, tāpēc jauniešiem tika uzticēti visi darbi - daži no jauniešiem palīdzēja sagatavot malkas krājumus, citi gāja palīdzēt slaukt gotiņas, protams, netika aizmirsti arī dārza darbi. Prieks bija redzēt ar kādu atbildības sajūtu ikviens no jauniešiem darbojās. Vakarpusē, pēc labi padarītā darbiņa, visi sanāca kopā, lai mūzikas pavadījumā dejotu, dziedātu vai vienkārši atpūstos. Jāpiebilst, ka Rožkalnos ir iegādāti īpaši mūzikas instrumenti un tā mūzika, kas skanēja no zvanu skaņu instrumentiem, bungu un klavieru pavadījumā radīja īpašu noskaņu. Tā bija īpaša terapija katru vakaru pēc dienas darbiem, lai izgaistu dienas gaitā iegūtais nogurums un miera noskaņas radīšana pirms nakts miera. Šādās muzikālajās improvizācijās jaunieši sajuta viens otra emocijas, varēja izpaust savējās, saņemt citu atbalstu, kā arī iegūt prieku un gandarījumu par savu radošo izpausmi.
Nometnes laikā neizpalika arī ekskursija, kad kopā ar “Rožkalnu” jauniešiem turpat Burtnieku novadā devāmies uz Adzelviešu kaņepju audzētavu, Silzemnieku skata torni un zirgaudzētavu. Katrā no šīm vietām ieguvām daudz pozitīvu emociju un jaunas zināšanas.
Jau otro gadu nometne notiek pirms vasaras saulgriežiem, tāpēc neizpalika arī Jāņu ielīgošana. Lai godam sagaidītu Jāņu vakaru, pa dienu jaunieši gāja gan uz pļavu pēc Jāņu zālēm, gan uz mežu pēc meijām, gan palīdzēja virtuvē sarūpēt mielastu, gan tika pīti arī vainadziņi, lai varētu rotāties visi ciemata dalībnieki un ielīgošanas laikā varētu rotāt govis, teliņus, kazas un ēzelīti Hugo. Tika aplīgotas visas Rožkalnu telpas, pļavas, lauki, lopi un izdziedātas līgo dziesmas, baudīts pašu sarūpēts gards svētku cienasts ar Jāņu sieru, ceptu maizi, gatavotu kvasa dzērienu un dzirkstošām bērzu sulām. „Rožkalnu” saimnieki ierosināja arī turpmāk Saulgriežus svinēt kopā.
Šo jauko piedzīvojumu gammu varējām izbaudīt pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projekta „Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti” ietvaros.
Paldies, Camphill ciemata „Rožkalni” saimniecei Ievai Zundai par sadarbību un jauko uzņemšanu!

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |
 
 
Teterevu fonds logo 2013 2   
 
Sakur vara uguntiņu.
Lai sanāk Fonda bērni
Jāņa svētkus nosvinēt.   Foto

Ielīgošanas pasākums šogad neizpalika arī Fondā „Iespēju tilts”, kurš pulcēja diezgan prāvu līgot gribētāju pulciņu, tāpēc 22.jūnijā jau no paša rīta mūzikas pavadībā tika rotātas telpas un pagalms ar Jāņu zālēm, lai Jāņu bērniem – cilvēkiem ar invaliditāti dāvātu īpašu noskaņojumu.

Patīkamu pārsteigumu šogad Fondam sagādāja Valmieras Invalīdu biedrības dāmas ar savu muzikantu, kuras ar savām skanīgām balsīm un dziesmām pasākumu tikai papildināja. Kad ciemiņi jau bija sanākuši, pinot vainagus, sienot sieru un klājot galdu, tikai izdziedātas daudz skanīgas un jautras dziesmas. Neizpalika arī rotaļas. Mūsu vidū, kā jau īstos Līgo svētkos, bija savs Jānis un sava Līga, kuriem galvā tika likti vainagi.

Vispatīkamākā sajūta ir tad, kad Tu redzi, ka neviens cilvēks nav lieks, visi smaida, priecājas, izpalīdz, - tad arī svētki ir izdevušies un ikdienai dod lielāku spēku turpināt meklēt jaunas idejas, darbus, lai visu varētu vēl plašāk pilnveidot.

Vēlamies teikt paldies tiem, kas palīdzēja svētku tapšanā, kā arī Valmieras invalīdu biedrībai par mūzikas noskaņām. Īpašs paldies Borisa un Ināras Teterevu fondam, kas atbalstīja pasākuma norisi! Paldies Valmieras pilsētas pašvaldībai!

Fonds "Iespēju tilts"

Valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone

 

 

macibas

Profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā aicina jauniešus, kuri vēlas īsā laikā iegūt profesiju, pieteikties Jauniešu garantijas finansētajās vienu un pusotru gadu ilgajās profesionālās izglītības programmās. Jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem ir iespēja izvēlēties un apgūt kādu no 114 profesijām, mācību laikā saņemot stipendiju.

Uz mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstītajās profesionālās izglītības programmās var pretendēt jaunieši bez iepriekš iegūtas kvalifikācijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz pirms gada. Jaunieši var būt reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki un vienlaikus saņemt bezdarbnieku pabalstu. Lasīt vairāk

 

Līgo, Līgo!!!
janu vainags

Esi ieinteresēts???
Tad esi laipni gaidīts Fondā “Iespēju tilts” Garā iela 10, Valmierā, 22.jūnijā plkst. 10:00 un ielīgosim Līgo svētkus visi kopā!
Līdzi ņemt labu garastāvokli, ja ir iespēja, tad arī Jāņu zāles vainagiem. 
Vēlamies piebilst, ka šogad ielīgošanā kopā piedalās gan bērni / jaunieši, gan pieaugušie ar invaliditāti. Protams, gaidīts ikviens! Kopā jautrāk!
Vairāk informācijas pa tālruni: 29904159 Zita Gustavsone un 26112714 Gunta Dubulte.

 

 

Atbalsts personām ar garīga rakstura traucējumiem
Atbalsts LOGO

Valmieras pilsētas pašvaldības dome 18.jūnijā lēma par Valmieras Sociālā dienesta reorganizāciju, struktūrvienības „Dienas centrs bērniem un jauniešiem ar garīga rakstura traucējumiem” funkcijas turpmāk deleģējot nodibinājumam „Fonds „Iespēju tilts””.  Lasīt vairāk 
 
 
Notiks seminārs par pirmajiem soļiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.
uznemejdarbiba

Lai informētu par nosacījumiem uzņēmējdarbības uzsākšanai un dotu stimulu realizēt savas idejas, Vidzemes plānošanas reģions (turpmāk - VPR) rīko semināru „Pirmie soļi uzņēmējdarbībā”, kas notiks ceturtdien, 28.maijā Smiltenes pilsētas Kultūras centrā, Gaujas ielā 1. Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Finanšu un grāmatvedības institūta direktore, kā arī vairāku ekonomikas grāmatu autore Inguna Leibus.

Seminārā aicināti piedalīties augstskolu studenti, profesionālo skolu skolēni, kā arī ikviens interesents, kam radusies ideja sava biznesa uzsākšanai un nepieciešama koncentrēta informācija par uzņēmumu saimnieciskās darbības formām, Latvijas Republikā esošajiem nodokļu veidiem un uzņēmuma reģistrēšanu.
Aicinām pieteikties semināram līdz 2015.gada 26.maijam plkst.15:00 Vidzemes plānošanas reģiona mājaslapā vidzeme.lv, sadaļā „VPR Semināri”.  Lasīt vairāk

 


trucigiem logo

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām nodrošinātos pārtikas preču komplektus varēs saņemt (kā arī piedalīties papildpasākumos) tikai trūcīgas vai ārkārtas krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 (neieskaitot) gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 (ieskaitot) gadiem).

Pārtikas preču komplektu izdali plānots sākt 2015.gada 5.maijā, bet higiēnas un saimniecības preču komplektu izdali plānots uzsākt 2015.gada jūnijā. Mācību piederumu komplektu (vai skolas somas) izdale tiks uzsākta 2015.gada vasarā. Par precīzu datumu informēsim atsevišķi.
Izdales punkts Valmieras iedzīvotājiem pieejams Garā ielā 10. Katrā izdales punktā ir norādīti izdales datumi, laiki un kontaktpersona. Lasīt vairāk

 
 
SIF jaunais logo   
Zini savas tiesības 
Likumi

Lai gan mūsdienās likumi ir pieejami visos interneta portālos un vēl citās dažādās vietās, tomēr ne vienmēr ir tā, ka mēs izprotam to patieso būtību. Tas spilgti pierādījās lekcijā „Sociālās tiesības”, kuru organizēja Fonds „Iespēju tilts” šā gada 21. aprīlī. Semināra galvenā tēma bija par pensionāru un invalīdu tiesībām uz darbu un dažāda veida pabalstiem. Noskaidrojām sīkāku informāciju par dažādiem pabalstu veidiem, kas ir spēkā gan Valmieras pašvaldībā, gan valsts mērogā, kā arī medicīnas rehabilitācijas iespējām, gan par to, kas jādara, lai saņemtu sociālos pakalpojumus un par dažāda veida piemaksām.  Foto

Dalībniekiem lekcijas laikā bija radušies neskaitāmi daudz dažādu iepriekš neatbildētu jautājumu, kā arī, lietas, par kurām cilvēki ir dzirdējuši, taču nav bijis līdz šim skaidrs kā pareizi reaģēt un rīkoties attiecīgajās situācijās. Lekcijas laikā uzdotie daudzie jautājumi liek noprast, ka dalībniekiem šāda veida pasākumi/lekcijas ir ļoti svarīgas.
Īpaši pateicamies lektorei Teiksmai Rusmanei par lekcijas novadīšanu un atbildētajiem jautājumiem.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 


Lekcija par "Sociālajām tiesībām"
Likumi

Tās galvenā tēma būs par pensionāru un invalīdu tiesībām uz darbu un dažāda veida pabalstiem. Ja tieši Jums ir kāds ne līdz galam atbildēts jautājums, vai neskaidrības par savām iespējām, kā arī vienkārši vēlaties uzzināt savas tiesības, tad esiet laipni gaidīti Garā iela 10 Fondā „Iespēju tilts” šī gada 21. Aprīlī plkst. 9:00 uz lekciju „Sociālās tiesības”.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni  29904159 Zita Gustavsone un 26112714 Gunta Dubulte.

 
 
SIF jaunais logo   
 Kā sevi motivēt?
motivacija

Dažreiz ir gadījies, kad mēs ilgu laiku tiecamies pēc kaut kā, bet pēc kā? Vai mēs, skaidri, zinām kā līdz tam nonākt? Vai nojaušam kā pareizi reaģēt, ja uzreiz tas nesanāk? Vai mēs izprotam savu ietekmi uz mērķa sasniegšanu? Un kā vispār sevi tam visam motivēt?  Foto

Protams, ir brīnišķīgi, ja ir kāds, kas teiks – es iedomājos, darīju un sasniedzu. Redz, cik tas ir jauki! Taču ne vienmēr tas tā notiek un visbiežāk mēs sākam palēnām zaudēt motivāciju un visbeidzot domājam vai es vispār to vēlējos.
Fondā „Iespēju tilts” tika noorganizēta lekcija – „Ko es vēlos un kā sevi motivēt”. Seminārs norisinājās 26. un 27. martā 12 dalībniekiem 12 stundu apjomā, kuru vadīja lektore Mg.scn. Sigita Pleša. Lekcijas galvenās tēmas – personības mērķis, vajadzības, mērķa noteikšana, personisko spēju stipro vājo pušu analīzē, cilvēka uzvedības ietekme uz mērķa sasniegšanu, „vainīgā” meklēšana – analīze, motivācija, tās zaudēšana, personiskās dienasgrāmatas/rīcības plāna veidošana, problēmas – to vizualizēšana, situāciju analīze, sevis ietekmēšanas veidi.
Ir neizsakāma gandarījuma sajūta redzēt pēc lekcijas cilvēkus vēl pozitīvākus kā līdz šim, cerot, ka šīs emocijas, viss pārdomātais varbūt pat izplānotais, netiks piemirsts.
Pozitīvās emocijas dalībnieki varēja baudīt pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2009. -2014. gada perioda programmas ,,NVO fonds’’ apakšprogrammas “NVO projektu programma” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |
 
 
Narvesen

Šogad jau otro reizi Narvesen kopā ar jauniešu organizāciju Avantis rīko projektu konkursu Diena kā piedzīvojums, kura ietvaros jauniešu organizācijas un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt savas idejas jauniešu aktīva dzīvesveida veicināšanai savā apkaimē, lai saņemtu līdz 2000 EUR finansējumu to realizācijai. Lasīt vairāk Izsludina programmu "Nāc un dari! Tu vari!"
Teterevu fonds logo 2013 2

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem. Lasīt vairāk


 
NVAlogo

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sadarbībā ar darba devējiem arī šovasar no jūnija sākuma līdz augusta beigām īstenos skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kurā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Skolēnu pieteikšanās dalībai „Nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” tiks izsludināta maijā. Arī šogad skolēni vasaras darbam varēs pieteikties elektroniski ar NVA mājaslapas starpniecību.
Vairāk var uzzināt tuvākā Nodarbinātības valsts aģentūrā vai: Skatīt šeitVidzemeCelsAugsup

No 2015. gada 9. marta līdz 9. aprīlim Vidzemes plānošanas reģions izsludina „Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2015” projektu pieteikumu konkursu.
2015. gadā Vidzemes kultūras programmas mērķis ir nodrošināt līdzsvarotu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras procesu attīstību un pieejamību Vidzemē, saglabājot un attīstot mūsu novadam raksturīgās vērtības, tradīcijas un kultūrvidi. Lasīt vairākAicina piedalīties neformālās izglītības apmācībā jauniešus ar redzes traucējumiem un aktīvus jauniešus, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus!
LatvLaukuForums

2015.gada 27.-29.martā, Vidzemes reģionā, viesu namā „Ezernieki”, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā http://www.ezernieki.lv/index.html
Pieteikšanās apmācībām, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski http://ej.uz/u455
Pieteikšanās termiņš līdz 20.martam. Vietu skaits apmācībās ir IEROBEŽOTS! NENOKAVĒJIET PIETEIKŠANOS!

Apmācību dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 16-25 gadiem (jaukta grupa). Apmācībā paredzēti 22 dalībnieki - 11 jaunieši ar redzes traucējumiem + 11 jaunieši, kuri strādā/ ir kopā, vai ir ieinteresēti sadarboties nākotnē ar jauniešiem, kuriem ir redzes traucējumi
LŪGUMS - ja jums ir mājas lapa, tad informāciju ievietojiet mājas lapā un izsūtiet organizācijām, iestādēm, kuri var būt saistīti ar apmācību mērķauditoriju.
Pielikumā pievienots uzaicinājums apmācībām. lejuplādēt


 
VidzemeCelsAugsup

Tā kā aktīvi uz apstiprināšanu tiek virzīti Ministru kabineta noteikumi par deinstitucionalizācijas (DI) procesu, Vidzemes plānošanas reģions ir uzsācis diskusijas ar pašvaldībām, lai noskaidrotu to nostāju un vēlmes saistībā ar projektu, kurā pašvaldībām būs iespēja caur plānošanas reģionu saņemt finansējumu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī investīcijām infrastruktūrā. Uz šīm diskusijām tiek aicināti pašvaldību vadītāji, sociālie dienesti un sociālo pakalpojumu sniedzēji (NVO), lai pārrunātu, vai pašvaldībām ir vēlme iesaistīties projektā, kā arī, kādus pakalpojumus pašvaldībā varētu piedāvāt.  Lasīt vairāk27.02.2015. tiks atzīmēta Vispasaules NVO diena, kura ir starptautisks simbols, kas atspoguļo pasaules NVO vērtības, centienus un rezultātus. Arī Latvijas NVO ir aicinātas iesaistīties NVO dienas svinēšanā – informējot par savu darbību, īstenot aktivitātes vai satikties ar kolēģiem. Vairāk informācijas var atrast šeit. 
Latvijas Pilsoniskā alianse ir izveidojusi informatīvu video par Vispasaules NVO dienu. Noskatīties video var šeit.


 
NVO festivals -24.03.-300x168

Latvijas Jaunatnes padome aicina jaunatnes organizācijas un organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, piedalīties nevalstisko organizāciju (NVO) festivālā “Jaunieši iesaistās”, kas norisināsies šā gada 24.martā, Rīgā, Ķīpsalas starptautiskajā izstāžu zālē. Jauniešu NVO festivāls “Jaunieši iesaistās” tiek organizēts ar mērķi veicināt savstarpējo pieredzes apmaiņu un sadarbību starp organizācijām visā Latvijā.  Lasīt vairāk


 
valmieras gerbonis 45 0

29. janvārī Valmieras pilsētas pašvaldības dome apstiprināja 2015.gada budžetu. Pašvaldības 2015. gada kopbudžeta ieņēmumi, kopā ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu, plānoti 30,56 miljonu eiro apmērā, kas ir par 8% vairāk nekā sākotnēji apstiprinātajā 2014. gada plānā, un veido aptuveni 1 239 eiro uz vienu Valmieras iedzīvotāju . Kopējie pašvaldības ieņēmumi, bez saņemtajiem transfertiem, ir 837 eiro uz vienu Valmieras iedzīvotāju. Savukārt pašvaldības izdevumi, ieskaitot finansēšanas daļu, plānoti 30,52 miljonu eiro apmērā. Skatīt infografikā

 
valmieras gerbonis 45 0

Lai sociālo pakalpojumu sniegšanu ģimenēm ar bērniem padarītu efektīvāku un kvalitatīvāku, Valmieras pilsētas pašvaldības 29.janvāra domes sēdē tika nolemts izveidot Valmieras Sociālā dienesta struktūrvienību „Ģimenes atbalsta nodaļa” Lasīt vairāk


 
valmieras gerbonis 45 0 Lai informētu valmieriešus par aktualitātēm pilsētā, uzsāktajiem un plānotajiem projektiem, kā arī atbildētu uz interesentu jautājumiem, Valmieras pilsētas pašvaldības vadība, kā ik gadu, aicina iedzīvotājus uz tikšanos.      

Šogad tiks organizētas divas tikšanās ar iedzīvotājiem – 5.februārī un 12.februārī. Tikšanās notiks pēc darbadienas beigām, lai ikviens interesents varētu piedalīties. Ar valmieriešiem tiksies Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums, izpilddirektors Aigars Vītols un izpilddirektora vietniece Evija Voitkāne.  Lasīt vairāk

 
 
SIF EEZ graf el   
Labdarības pasākumā ziedo jauniešiem ar īpašām vajadzībām
Ugunsgreks

Fonds “Iespēju tilts” 29.novembrī aicināja valmieriešus un Valmieras viesus “Sadoties rokās” Valmieras Kultūras centrā Labdarības pasākumā, kura mērķis bija iepriecināt zēnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un iegūtos līdzekļus izmantot kokapstrādes nodarbību telpas pielāgošanai un materiālu iegādei, kas veicinātu prasmju attīstīšanu.

Neviens mums neatteica. Kam zvanīju, tie teica, ka piedalīsies un atbalstīs. Tā atbildēja dziedātāji, dejotāji, arī Valmieras teātra aktieri,” saka Fonda “Iespēju tilts” valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone. Līdz ar to pasākums bija kupli apmeklēts, jo vienkopus kopā tika aicināti gan jauniešu deju kolektīvs “Sadancis, gan māksliniece Aina Boža, gan Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas audzēkņi; gan grupa “Zeļļi”; gan sieviešu vokālais ansamblis “Trīnes” un Valmieras vīru kvartets. Pasākumu priecēja arī Valmieras Drāmas teātra aktieru grupa spilgtu TV3 seriāla “Uguns Grēks” varoņu atveidotāji – Regīna Devīte ar kolēģiem. “Uguns Grēka” brigāde pasākuma laikā rīkoja ūtrupi, kurā izsolīja krūzīti ar seriāla varoņu autogrāfiem, biļetes uz Valmieras teātri, grāmatu par Ilzi Vazdiku, simbolisku piemiņu no teātra vecās skatuves dēļa gabaliņu un Ģirta Ķestera atveidotā seriāla varoņa Fēliksa ādas jaku. Kopā izsoles pienesums bija vismaz 150 euro, jo valmierieši bija gana atsaucīgi.
Prieks, ka cilvēki bija izvēlējušies atbalstīt savējos, un šī bija iespēja atbalstīt kaimiņmeiteni vai puiku, kas vēlas būt aktīvs, piedalīties dažādās nodarbībās, kuras rīkojam “Iespēju tiltā”. Radošo darbnīcu telpas, kur pērļo, šuj un ada meitenes, ir plašas, un nodarbības notiek trīs dienas nedēļā. Mēs vēlējāmies iekustināt arī puišus, pēc iespējas modernizējot kokapstrādes darbnīcas telpas, lai jaunieši var aizrautīgi darīt to, kas viņiem patīk,” tā Zita Gustavsone.
Paralēli pasākumam, Valmieras Kultūras centra foajē bija skatāmi bērnu un jauniešu un pieaugušo ar īpašām vajadzībām radošajās darbnīcās veidotie dekori, rotas, koka izstrādājumi. “Iespēju tilts” ikdienā piedāvā radošas nodarbības, kurās apgūst dažādas prasmes, savukārt jaunieši aktīvi strādā kokapstrādes darbnīcā, kurā izgatavo dažādas praktiskas un noderīgas lietas, arī suvenīrus.
Paldies visiem atbalstītājiem un valmieriešiem, kuri piedaloties Labdarības pasākumā “Sadosimies rokās” saziedoja 888 euro Valmieras un tās apkārtnes bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām!

Pasākums tiek īstenots pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “NVO fonds” apakšprogrammas NVO darbības atbalsta programma (2009-2014) ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 
Iespeju tilts A2 plakats

Kad pēdējo reizi jūs kādu iepriecinājāt? Vienalga, kad un kāpēc palīdzi, ja vien tie, kam paveicies mazāk, kļūst laimīgāki. Labdarība ir darīt labu, tā ir mīlestības izpausme, kas vienlaikus iepriecina gan tās saņēmēju, gan pašu devēju. Turklāt ir viegli mīlēt tos, kuri mīl mūs, kuriem mēs dzīvojam blakus, bet mīlestību izrādīt «citiem» mazliet grūtāk.

Fonds «Iespēju tilts» 29. novembrī divos pēcpusdienā aicina valmieriešus un Valmieras viesus  sadoties rokāsValmieras Kultūras centrā. Labdarības koncerta — pasākuma mērķis ir iepriecināt zēnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām un iegūtos līdzekļus izmantot kokapstrādes nodarbību telpas pielāgošanai un materiālu iegādei, kas veicinātu  prasmju attīstīšanu. Foto
Pasākumā piedalās:
    *Valmieras Drāmas teātra aktieru grupa, kas ir spilgti TV3 seriāla "UGUNSGRĒKS" varoņu atveidotāji - Regīna Devīte, Māra Mennika, Mārtiņš Meiers, Ilze Pukinska un Aigars Vilims.
    *Māksliniece Aina Boža.
    *Valmieras pagasta jauniešu deju kolektīvs "SADANCIS"
    *Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas audzēkņi.
    *Raitis Treijs ar grupu "ZEĻĻI".
    *"Koru kari" dalībnieks Gints Ristamecs.
    *Sieviešu vokālais ansamblis "TRĪNES".
    *Ziedoņa Geides vadītais Valmieras vīru kvartets.
Pasākumā ieeja par ziedojumiem.
 
 
SIF EEZ graf el   
Stress – kā to mazināt?
StresaMenedz

Fonds “Iespēju tilts” turpina piedāvāt dažādas lekcijas, seminārus sevis pilnveidošanai. No 28.oktobra līdz 31.oktobrim lekcijas “Stresa menedžments un profesionālā izdegšana” dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar stresa pārvarēšanas nosacījumiem no prāta un izziņas viedokļa, kā arī emocionālā un psihofizioloģiskā viedokļa. Protams, no stresa izvairīties nevar, tādēļ stresa menedžments jeb prasme mazināt stresa ietekmi katram uz savu organismu un psihi ir viens no aktuālākajiem veselības un dzīves kvalitātes jautājumiem mūsdienās. Lekcijā tika rastas atbildes uz jautājumiem, kā regulēt šo spriedzi un pakļaut to savu mērķu realizēšanai un saprast stresa mehānismu. Foto

Apmācības bija plānotas četras dienas 15 dalībniekiem, kurās piedalījās nevalstisko organizāciju vadītāji, biedri un brīvprātīgie. Galvenās tēmas, kuras aplūkotas - Pozitīvas domāšanas pamatprincipi; psiholoģiskie enkuri, to apzināšana; stress un tā atpazīšana, stresa fāzes, profesionālā izdegšana; konflikti, to risināšana; emocionālā inteliģence; mērķu meistarklase; motivācija, kurā no dzīves pakāpieniem atrodies TU; verbāla saskarsme, kā psiholoģisks instruments saskarsmē. Visas dienas bija piesātinātas ar zināšanām un iegūts pozitīvisma lādiņš ilgam laikam!
Lai noskaidrotu, cik nepieciešami šādi semināri, lekcijas dalībniekiem tika piedāvāts aizpildīt lekcijas novērtējuma anketu. Anketēšanas rezultāts liecina, ka šādi semināri ir ļoti nepieciešami un visi dalībnieki norāda, ka ar nepacietību gaidīšot jau nākošo lekciju, semināru.
Paldies lektorei – psiholoģei Ingrīdai Lielmanei par pozitīvismu!

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 

Par Valmieras pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam un Valmieras pilsētas attīstības programmas 2015.-2020.gadam projektu nodošanu publiskai apspriešanai

Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti 2014.gada 20.novembrī ar Lēmumu Nr.354 balsojot nolemj:

 • 1. apstiprināt izstrādātos Stratēģijas un Attīstības programmas projektus;
 • 2. nosūtīt Stratēģijas un Attīstības programmas projektus Vidzemes plānošanas reģionam atzinumu sniegšanai;
 • 3. nodot izstrādātos Stratēģijas un Attīstības programmas projektus publiskai apspriešanai no 2014.gada 20.novembra līdz 2014.gada 19.decembrim;
 • 4. publiskā apspriešanas sanāksmi izsludināt 2014.gada 17.decembrī pulksten 16.00, kas notiks Pašvaldības administratīvās ēkas pirmā stāva sēžu lielajā zālē (Lāčplēša ielā 2, Valmierā);
 • 5. izstrādātos Stratēģijas un Attīstības programmas projektu materiālus izvietot Pašvaldības un Valmieras bibliotēkas telpās, publicēt Pašvaldības interneta vietnē www.valmiera.lv;
 • 6. paziņojumu par Stratēģijas un Attīstības programmas projektu publisko apspriešanu publicēt Valmieras pilsētas pašvaldības interneta vietnē www.valmiera.lv un informatīvajā izdevumā „Valmiera domā un rada”;
 • 7. noteikt atbildīgo par lēmumu izpildi izpilddirektoru / Pašvaldības administrācijas vadītāju Aigaru Vītolu.

Aicinām visus interesentus piedalīties Attīstības programmas publiskās apspriešanas sanāksmē

 


mazais valm gerbonis 0

No 3.novembra, Valmieras Sociālā dienesta (Lāčplēša ielā 2, 112.kabinets) darba laiks sociālās palīdzības saņemšanai būs bez pusdienu pārtraukuma: pirmdien, otrdien un ceturtdien no plkst. 8:00 līdz 17:00, trešdien no plkst. 8:00 līdz 18:00 un piektdien no plkst. 8:00 līdz 16:00.  Lasīt vairāk

 
 
 
Latvijā tūkstošiem cilvēku uz savu vienīgo dienas silto maltīti var paļauties labdarības organizāciju zupas virtuvēs
Teterevu fonds logo 2013 2

2014./2015. gada rudens ziemas sezonā Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas “Maizes rieciens” ietvaros 42 labdarības organizācijas vidēji nedēļā sniegs siltu maltīti 4200 trūcīgām personām un 300 mazaizsargātām personām, izdalot gandrīz 400 000 porciju visos Latvijas novados. Savukārt septiņi kopienu fondi pirms gadskārtu svētkiem 5250 sirmgalvjiem 24 Latvijas novados pasniegs īpašas svētku pakas un rīkos pasākumus. Lasīt vairāk

Skatiet labdarības programmā "Maizes rieciens" iesaistītās organizācijas kartē tīmekļa vietnē: www.maizesrieciens.lv.

 

NVA aicina darba devējus veidot subsidētās darba vietas jauniešiem 23.09.2014.

nva logo

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) „Jauniešu garantijas” ietvaros uzsāk atbalsta pasākuma „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)” īstenošanu un aicina darba devējus - komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus - pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuriem ir grūtāk nekā citiem atrast darbu. Lasīt vairāk

 

Izsludināts grantu konkurss "No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai 2014"  22.09.2014

Teterevu fonds logo 2013 2

Borisa un Ināras Teterevu fonds līdz 26. oktobrim izsludina grantu konkursu “No iedzīvotāju foruma līdz kopienu filantropijai”. Tā nolūks ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas, kuras savās kopienās nākamā gada pavasarī vēlas rīkot iedzīvotāju forumu kā pirmo soli ceļā uz vietējo labdarības organizāciju – kopienas fondu. Lasīt vairāk12Saeima

4.oktobrī notiks Latvijas Republikas 12.Saeimas vēlēšanas. Atšķirībā no pavasarī notikušajām Eiropas Parlamenta vēlēšanām vēlētāji nav piesaistīti konkrētam vēlēšanu iecirknim, bet var brīvi izvēlēties jebkuru balsošanas vietu Latvijas teritorijā vai ārvalstīs, kur tādas izveidotas.

Valmierā tāpat kā iepriekš būs septiņi vēlēšanu iecirkņi:


 
Apmācības jauniešu centru darbiniekiem par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra" 22.10.2014, Amatas novads
latvian-swiss logo 01022013

Aicinām jauniešu centra darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās par pieredzes apmaiņu un sadarbības veidošanu jaunatnes darbā "Neturi sveci zem pūra". Apmācības paredzētas 2014. gada 1.-3.oktobrīBauskas novadā, 2014. gada 8.-10.oktobrīKuldīgā, 2014.gada 15.-17.oktobrīOgres novadā, 2014. gada 22.-24.oktobrīRāznas novadā un 2014. gada 22.-24.oktobrīAmatas novadā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Lasīt vairāk

 

Seminārs – darbnīcs NVO pārstāvjiem "Mentorings, tā priekšrocības" 17.09.2014, Rīga

Rīgas domes departaments

Trešdien, 17. septembrī no plkst. 14.00 – 17.00 NVO namā, Laimdotas ielā 42 aicinām uz semināru - darbnīcu „Mentorings, tā priekšrocības”. Semināra mērķis ir nevalstisko organizāciju dalībniekus iepazīstināt ar mūsdienās arvien lielāku popularitāti gūstošo jomu – mentorings, tā jēdzienu, veidiem un praktiski izmēģināt mentora darba procesu. Pieteikties semināram aicinām, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.     Lasīt vairāk


 
Iesaki Latvijas lepnumu 2014!
LatvLepnums

Arī pašaizliedzīgs darbs NVO un tā rezultāti var būt LATVIJAS LEPNUMS 2014 cienīgi! Padomā, varbūt zini kādu savas puses NVO cilvēku, kurš pelnījis būt Latvijas lepnums! Pieteikt var līdz 15.oktobrim ŠEIT.

Uzzināt vairāk

 
 
 
Teterevu fonds logo 2013 2   
Internets – logs uz pasauli!
internet logo

Visiem jau ir zināms fakts, ka šodien informācijas tehnoloģijas attīstās strauji un tās neizbēgami ienāk mūsu ikdienā. Līdz ar to Fonds “Iespēju tilts” piedāvā 3 mēnešu garumā apgūt datora lietošanas prasmes gan tiem, kuri to vēl neprot, gan tiem, kuri vēlas uzlabot savas zināšanas šajā jomā. Kāpēc apgūt un ko mēs varam atrast internetā jeb tīmeklī? Tīmeklī ir milzīgi daudz informācijas, kas daudzkārt pārsniedz pasaules lielākajās bibliotēkās atrodamo informācijas apjomu. Piemēram, var lasīt jaunākās ziņas un filmu recenzijas, salīdzināt aviolīniju sarakstus, apskatīt ceļu kartes, uzzināt laika prognozi savai pilsētai vai pārbaudīt veselības stāvokli. Plaši ir pieejami arī uzziņu avoti, piemēram, vārdnīcas un enciklopēdijas, kā arī vēsturiski dokumenti un klasiskā literatūra. Protams, mācīsimies sagatavot arī dokumentus.

Papildus šīm nodarbībām, Fonds piedāvā arī apmācības tiem, kuri vēlas savas zināšanas papildināt ar interneta mājas lapas veidošanas prasmēm. Šīs zināšanas sniegs iespēju piedāvāt sevi darba tirgū, arī strādājot no mājām.

Datorkursus atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds un Valmieras pilsētas pašvaldība.
Viss apmācību komplekss var sākties ar 23.septembri. Laipni aicināti gan jaunieši, gan pieaugušie ar īpašām vajadzībām, gaidīsim jauniešus arī ratiņkrēslos!
Vairāk informācijas pa tālruni – 26112714, Guntai.

 
 
SIF EEZ graf el   
 Radošo un sporta aktivitāšu terapija pie jūras!
vaivari

11.augusta pusdienlaikā pie Vaivaru pamatskolas ēkas no lielā autobusa ,,izbira,, valmieriešu bariņš ar gaidpilnām emocijām sirdīs un neizpratni sejās – kas tad te notiks?! Tepat vien 50m attālumā Nacionālais rehabilitācijas centrs ,,Vaivari,, un 1 minūtes gājiens līdz jūrai!
Fonds ,,Iespēju tilts” sadarbībā ar projekta partneri Valmieras Invalīdu sporta klubu (VISK),,Stars S” no 11.augusta līdz 18.augustam organizēja nometni projekta ,,Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti’’ ietvaros.

Šo iespēju kā dāsnu dāvanu saņēma bērni un jaunieši ar invaliditāti, kas aktīvi visu iepriekšējo mācību gadu bija piedalījušies dažādās aktivitātēs, ko piedāvāja VISK ,,Stars S’’ klubs. Nometnes dalībniekiem bija iespēja izmantot Nacionālā rehabilitācijas centra “Vaivari” pakalpojumus – trenažieru zāli, minerālūdens baseinu, pērļu vannu un deju kustību terapijas nodarbības, kā arī baudīt 3 reizes dienā ēdināšanu kafejnīcā “Kāpa”, kur ēdienkarti veidoja profesionāls dietologs.
Nometnes dalībnieki saliedētībai un komunikāciju spēju uzlabošanai piedalījās psihologa nodarbībās. Nometnes satura ietvaros bija iekļautas arī daudzas sporta aktivitātes – Tradicionāls Boccia turnīrs, Vieglatlētikas disciplīnas, Frīsbijs, Basketbols, Badmintons, Šķēršļu joslas pārvarēšana, Orientēšanās, Pludmales futbols sevis pilnveidošanai. Pateicoties radošo darbnīcu vadītājas entuziasmam un profesionalitātei, kurās atsaucība bija 100% procentīga, katram dalībniekam bija iespēja veidot pēc sava prāta dažādus darbiņus - kroņus, aproces un ,,taureņus”.
Kā varam secināt, nometnes satura aktivitāšu klāsts bija ļoti daudzveidīgs un intensīvs un, lai to efektīvi īstenotu, piesaistījām brīvprātīgos – šie jaunieši mūsu VISK klubā ,,Stars S’’ darbojas jau no pašiem pirmsākumiem, ir apguvuši prasmes konkrēto sporta disciplīnu apmācībā.
Arī laika apstākļi mūs ,,lutināja,, - esam piedzīvojuši gan mazliet saulīti, gan mākonīti, gan pērkonīti un zibenīti, gan vēja brāzmas un vēsu vakaru noslēguma pasākumā... Noslēguma vakara uzstāšanās programmu veidoja paši nometnes dalībnieki, kura sākās ar sportisko šovu un beidzās ar deju ,,Polonēzi”, vakaru turpinot ar ,,zviedru,, galdu un diskotēku.
Jau nemanot pienācis 18.augusta pēcpusdiena, kad valmieriešu bariņš ar mierpilno un apmierināto sejas izteiksmi, pulcējās pie autobusa, lai brauktu mājās uz Valmieru katrs ar savu bagāžu un cerams ar pozitīvo emociju!
Valmieras invalīdu sporta klubs ,,StarsS" un dalībnieki pateicas AS Valmieras Stikla šķiedrai par finansiālu atbalstu nometnes aktivitāšu īstenošanā!
Šīs pozitīvās emocijas jaunieši varēja baudīt pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2009. -2014. gada perioda programmas ,,NVO fonds’’ apakšprogrammas “NVO projektu programma” ietvaros.

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |
 
 
 
kopienuinicfonds

Pateicoties ziedotājiem, LKIF var turpināt savu darbību kopienu centru un reģionu attīstības veicināšanā. Šoreiz uzsvars tiek likts uz kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanu un atbalstu sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvām.
Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstiskās organizācijas – kopienu centrus Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā. Lasīt vairāk


 
sif eez graf el

 Konkursa mērķis ir izraudzīties sešas nevalstiskās organizācijas, kuras būs tiesīgas deleģēt savu pārstāvi darbam Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomē.

Pieteikties konkursā ir tiesības nevalstiskai organizācijai, kura atbilst šādiem atbilstības kritērijiem: Lasīt vairāk


 
Noteiktas biedrības un nodibinājumi, kuriem 2015.gadā nebūs jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis , 05.08.2014.
Finanses.lv

Otrdien, 5.augustā, Ministru kabineta sēdē izskatīja un atbalstīja Noteikumus par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2015.gadā tiks atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm, informē Finanšu ministrija. Kopumā no NĪN2015. gadā tiks atbrīvotas 32 biedrības un nodibinājumi, kas ir par 5 biedrībām un nodibinājumiem vairāk kā pērn.Lasīt vairāk

 
 
 Būs vēl viena brīvdiena , 30.07.2014.
Finanses.lv

Otrdien, 29.jūlijā, Ministru kabineta sēdē apstiprināja grozījumus likumā Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām, kas paredz svētku dienas statusa piešķiršanu Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku Noslēguma dienai, kā arī papildu brīvdienas noteikšanu pēc Vispārējiem latviešu Dziesmu un deju svētkiem, ja Noslēguma diena iekrīt sestdienā vai svētdienā, informē Kultūras ministrija.   Lasīt vairāk

 
 
 
SIF EEZ graf el   
 Vasara Rožkalnos!
vasararozkalnos

Projekta ietvaros Fonds „Iespēju tilts” sadarbībā ar Rencēnu pagastā esošo Camphill ciematu „Rožkalni” astoņiem jauniešiem - Laurai, Elvim, Mārim, Mikum, Robertam, Artūram, Andrim un Mārītei - dāvāja septiņas neaizmirstamas darbīgas un piedzīvojumiem bagātas dienas, kurās gan iegūtā pieredze, gan draugi un emocijas netiks nekad aizmirstas.
Camphill ciemats ir sociāli terapeitiskās mājas, kur kopā ar pieaugušiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek veidota maza sabiedrība, kurā katrs indivīds var darīt vajadzīgu un jēgas pilnu darbu, justies pilnvērtīgs un sabiedrībai nepieciešams. Būtiskākais, šīs ir ģimenes mājas un mājvieta visiem, kas dzīvo šajā ciematā.

Tātad, piedzīvojumu pilnajā nedēļā katrs rīts sākās ar gaiļa dziesmu un ēzeļa Hugo rīta sveicienu, kurus papildināja govju māvieni un kazu blējieni – patiess dabas modinātājs! -, pēc kura, protams, žigli tika nomesta sega, izberzts miegs no acīm un steigts uz kūti slaukt govis, un barot minēto „modinātāju” - vistiņas, tītarus, zosis, kaziņas un citus mājlopus. Lai darbi raitāk ritētu brokastīs „Rožkalnu” saimniece galdā lika auzu pārslu putru, tikko slaukto pienu un pašu rokām gatavoto sieru, sviestu, ievārījumu, medu un rupjmaizi, un tad jau krietni iestiprinoties šādus gardumus dienas darbi sekoja cits citam.
Laiks tika pavadīts ne tikai gādājot par „Rožkalnu” mājlopu saimi, bet arīdzan vācot tējas no vietējā tēju un garšvielu dārza, kā arī dodoties pļavās lasīt āboliņu, rudzupuķes un rožlapiņas. Visu šo jauko darba ritmu ik pa brīdim iztraucēja lietus, liekot piedzīvot visus dabas untumus, brīžam sauli, tad vēju un krusu, bet tas netraucēja ikdienas darbiem, tieši otrādi, neraugoties uz košo dabas un dzīvnieku daudzveidību, bija vēl kas ko baudīt. Vienlaikus filcēšanas darbnīcā tika apgūta filcētprasme, kur par palīgu ņemot vilnu, tika radīti daudz skaisti darbi, turklāt palīgos nāca „Rožkalnu” jaunieši ar mērķi šo radošo procesu padarīt mazliet veiklāku un pie reizes patīkamāku, jo kopā darbs vedās skaļās sarunās un dziesmās. Savukārt, lai radītu varavīksnes nokrāsu deju, tika krāsots zīds un gatavots priekšnesums Sociālā darba terapijas nometnes noslēgumam.
Kārtīgi pastrādājot, viena diena tika atvēlēta atpūtai, kas tika pavadīta dodoties jaukā ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu, lai iepazītu dzīvniekus, kurus viesmīlīgajās „Rožkalnu” mājās nav iespējams sastapt, proti, rāpuļus, abiniekus, putnus un citus kustonīšus. Pusdienu galds tika uzklāts „LIDO atpūtas centrā”, kura administrācijai sakāms sirsnīgs paldies par sapratni un bagātīgi izvēlēto ēdienkarti! Pēc lieliskās atpūtas galvaspilsētā aplūkojot vēl neredzētus zvērus un izbaudot gardās pusdienas „LIDO atpūtas centrā”, pienāca laiks steigties atpakaļ uz „Rožkalniem”.
Ļoti skaists saullēkts mūs priecēja 21. jūnija rītā, kad pēc brokastīm tika plūktas Jāņu zāles, lai būtu iespējams radīt pirms svētku noskaņu ar vainagu pīšanu un telpu izkrāšņošanu, kamēr zēni kopā ar saimnieku devās pēc meijām. Lieki piebilst, ka visu dienu valdīja liela rosība, kurai pateicoties tika sakoptas telpas, cepti pīrāgi, cepumi un gatavots Jāņu siers, taču vakarā visa Rožkalnu saime aplīgoja savas mājas, dārzus, lopus un priecājās par padarītajiem darbiem, iegūto pieredzi, emocijām un draugiem. Svētku galds tika klāts ārā pie ugunskura, pie kura pēc maltītes svaigā gaisā kopīgi tika griezti danči, izdziedātas dziesmas, izspēlētas rotaļas, izripināts uguns rats, pārlēkts pāri ugunskuram un kā arī kopīgi sarunāts nākamgad nometni organizēt laikā līdz Līgo svētkiem.
Šo jauko piedzīvojumu gammu varējām izbaudīt pateicoties EEZ finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” projekta „Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti” ietvaros.
Paldies mēs vēlamies teikt Burtnieku novada pašvaldībai par atbalsta sniegšanu, tādējādi ļaujot jauniešiem smelties jaunos piedzīvojumos un pieredzi! Paldies, Camphill ciemata „Rožkalni” saimniecei Ievai Zundai par sadarbību un jauko uzņemšanu!  Foto

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 
Seminārs "Sociālie mediji. Kā izmantot efektīvāk?" 18.06.2014, Rīga

Š.g. 18. jūnijā plkst. 14.00NVO namā notiks praktiskais seminārs „Sociālie mediji. Kā izmantot efektīvāk? ”. Nevalstisku organizāciju pārstāvji semināra laikā uzzinās arī par iespējām izvērtēt savu sociālo mediju aktivitātes, un kopā ar semināru vadītāju varēs izrunāt savai organizācijai aktuālos jautājumus, kas saistīti ar sociālo mediju izmantošanu. Pieteikties semināram aicinām, sūtot informāciju (vārds, uzvārds, biedrība) uz e-pasta adresi   Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   Lasīt vairāk

 
 
 
SIF EEZ graf el   
Asistents - palīgs un draugs
rokas asistents

Jau otro reizi šā gada jūnijā, Fonds „Iespēju tilts” aicināja apgūt apmācību kursu „Asistents personām ar invaliditāti”. 
Apmācības notika sešas dienas 10 dalībniekiem, kurās piedalījās gan pedagogi, gan sociālie darbinieki, gan audzinātājas no speciālām pirmskolas izglītības iestādēm un citām speciālo skolu izglītības iestādēm bērniem ar īpašām vajadzībām. Dalībnieki uz apmācībām ieradās ar mērķi apgūt jaunas vai papildināt jau esošās zināšanas par sevis un līdzcilvēku saskarsmes un sadarbības izpratnes veidošanu.

Visas dienas tika piesātinātas ar jaunām zināšanām. Lai saprastu Valsts piedāvāto pakalpojumu, pasniedzēji piedāvāja iepazīties ar MK noteikumiem un to caurskatīšanu, jo jābūt saprotamai programmai kā veidot sadarbības plānu. Apmācībās iegūtais materiāls dalībniekiem palīdzēs ikdienā veikt asistenta pienākumus un izspēlētās saskarsmes un sevis izpētes psiholoģiskās spēles atklāja jaunas atziņas par sava rakstura temperamentu un savstarpējo empātiju veidošanu, lai veiksmīgi veidotu savstarpējo sadarbības modeli ar klientu.
Arī šoreiz apmācību dalībnieki pēc nodarbībām bija ļoti pateicīgi pasniedzējām Ingrīdai Lielmanei un Teiksmai Rusmanei atzinīgi novērtējot iegūtās zināšanas, izdales materiālus un mācību procesu, kā arī tika saņemtas atbildes par pozitīvās domāšanas pamatprincipiem, savstarpējo sadarbību stresa situācijās, tās mazināšanu.
Izspēlētās spēles papildināja jauko noskaņojumu, un iegūtā informācija noderēs turpmākā darbā un savstarpējās attiecībās ģimenē un draugu lokā. Foto

EEZ finanšu instruments 2009-2014NVO projektu programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 
Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds izsludina projektu konkursu programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”! 13.06.2014
kopienuinicfonds

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonds līdz š.g. 29. augustam izsludina projektu konkursu jaunā programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”. Tajā īpaša uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.  Lasīt vairāk

 


 
Izsludināts konkurss par līdzfinansējumu NVO un sociālo partneru īstenotiem attīstības sadarbības projektiem 09.06.2014
arlietu min logo

Ārlietu ministrija (ĀM) no š.g. 9. jūnija līdz 4.jūlijam izsludina granta projektu konkursu „Atbalsts Eiropas Komisijas un citu starptautiskās palīdzības finansētāju finansētiem attīstības sadarbības, attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicināšanas projektiem Latvijas Republikā un Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs’’. Projektus aicina iesniegt nevalstiskās organizācijas (biedrības un nodibinājumus) un sociālos partnerus.  Lasīt vairāk


 
VID aicina salīdzināt datus papīra un elektroniskajā algas grāmatiņā 10.06.2014
VID logo

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka šī gada 1.jūnijā ir sekmīgi sākusi darboties jaunā VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) versija un algas nodokļa grāmatiņas tagad visiem ir pieejamas tikai elektroniskā formātā; tāpat mūsdienīgāks un pievilcīgāks ir kļuvis arī EDS vizuālais izskats. Taču tā kā izmaiņas ir ieviestas pavisam nesen, VID ir izvērtējis no iedzīvotājiem biežāk saņemtos jautājumus un neskaidrības un vērš gan fizisku, gan juridisku personu uzmanību uz dažiem būtiskiem aspektiem saistībā ar algas nodokļa elektroniskajām grāmatiņām un informācijas norādīšanu tajās. Lasīt vairāk


 
VID informatīvais materiāls: algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana galvenajā ienākuma gūšanas vietā  09.06.2014
VID logo

Informatīvajā materiālā sniegta informācija par algas nodokļa grāmatiņas (Grāmatiņa) iesniegšanu galvenajā ienākuma gūšanas vietā.
Lasīt vairāk


 
No 1.jūnija EDS būs pieejama visiem internetbanku lietotājiem 29.05.2014
VID logo

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka no 01.06.2014., lai pieslēgtos VID elektroniskajai deklarēšanas sistēmai (EDS), vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet ikviens varēs kļūt par EDS lietotāju, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (vairāku Latvijas kredītiestāžu - Swedbank, SEB, Citadele, Norvik banka, Nordea un DNB - internetbanku lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).


 
Vasarā strādājošie skolēni tiks automātiski izslēgti no vecāku apgādības  26.05.2014
VID logo

Skolēniem, kuri vēlas strādāt vasaras mēnešos, un viņu vecākiem ir jāņem vērā vairāki nosacījumi, kas saistīti ar nodokļu maksāšanas kārtību un atvieglojumu par apgādībā esošām personām piemērošanu. Lai novērstu nepatīkamo situāciju, ka vecākiem valstij jāatmaksā bērna nodarbinātības laikā nepamatoti piemērotie nodokļu atvieglojumi, turpmāk, tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības, bērna atrašanās vecāka apgādībā tiks automātiski pārtraukta, norāda Valsts ieņēmumu dienests (VID).  Lasī vairāk


 
No 1.jūnija algas nodokļa grāmatiņas tikai elektroniski 29.05.2014
VID logo

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka no 01.06.2014. visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa būs tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā būs pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Tāpat no šī gada 1.jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nebūs jāslēdz līgums ar VID, bet kļūt par EDS lietotāju varēs, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (internetbankas lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centra izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).  Lasīt vairāk


 
Jaunieši bez maksas varēs apgūt gandrīz 90 profesijas 27.05.2014
VIAA logo

Jau šoruden profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā piedāvās jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt gandrīz 90 profesijas. Mācības ilgs vienu vai pusotru gadu, jauniešiem atkarībā no sekmēm pieejama arī stipendija, turklāt atsevišķu programmu apguve paredz iespēju iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību.  Lasīt vairāk


 
Izsludināts projektu konkurss ES programmas "Nodarbinātība un sociālā inovācija" ietvaros 26.05.2014
ES logo

Līdz š.g. 30. jūlijam Eiropas Savienības programmas „Nodarbinātība un sociālā inovācija” 2014.-2020.gadam ietvaros izsludināts projektu konkurss VP/2014/008 „Sociālās politikas inovācijas sociālo pakalpojumu reformu atbalstam". Konkursa vispārīgs mērķis ir veicināt inovācijas un reformas sociālo pakalpojumu jomā, meklējot risinājumus identificētiem izaicinājumiem atbilstoši nacionālām, reģionālām un vietējām vajadzībām un sociālo investīciju pieejai. Projektus var iesniegt pieteicēju konsorcijs, kura sastāvā iekļautas sociālās politikas inovāciju procesā iesaistītās organizācijas. Vadošajam partnerim jābūt nacionālā, reģionālā vai vietējā līmeņa valsts pārvaldes iestādei. Lasīt vairāk

 
 
Kopš šī gada sākuma pieejami Jauniešu garantijas atbalsta pasākumi  26.05.2014
nva logo

Kopš šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos Jauniešu garantijas atbalsta pasākumos. Jauniešu garantijas atbalsta pasākumu dalībnieki saņem NVA speciālistu konsultācijas karjeras attīstības jautājumos, apmeklē seminārus, lekcijas vai īsos kursus NVA konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros. Jauniešu garantijas pasākumu dalībniekiem ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, iesaistoties profesionālajā apmācībā, vai iegūt nepieciešamās darba prasmes dzīvē, apgūstot neformālās izglītības programmas. Informācija par programmas Jauniešu garantija NVA atbalsta pasākumiem atrodama NVA mājaslapas sadaļā "Jauniešiem". Lasīt vairāk

 
 
Pieejams finansējums projektiem jauniešu aktīva dzīvesveida veicināšanai  29.05.2014
narvesse projekts

Lai atbalstītu jauniešu kvalitatīvu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu, Narvesen sadarbībā ar žurnālu Ieva un banku Citadele īsteno projektu konkursu "Diena kā piedzīvojums". Jauniešu organizācijas un interešu centri visā Latvijā līdz 27. jūnijam aicināti pieteikt savus projektus aktīva dzīvesveida veicināšanai, lai saņemtu līdz 2000 eiro finansējumu to realizācijai. Projektu pieteikumus var iesniegt biedrības, nodibinājumi un pašvaldību iestādes vai aģentūras, kuru darbība nav saistīta ar peļņas gūšanu. Lasīt vairākPaziņojums par līdzdalības iespējām Valmieras pilsētas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesā
IedzAptauja

Lai sekmētu Valmieras pilsētas un visas valsts ilgtspējīgu un stabilu attīstību, kā arī veicinātu uzņēmēju konkurētspēju un nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos, tiek izstrādāti Valmieras pilsētas politikas plānošanas dokumenti nākamajam plānošanas periodam.
Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādi veic Valmieras pilsētas pašvaldības domes apstiprināta izstrādes vadības grupa. Lai izstrādes procesā iesaistītu nozares speciālistus un sabiedrību, tiks organizētas četras tematiskās darba grupas šādos sanāksmju norišu laikos:

Uzņēmējdarbība: 22.05.2014. 09.00; 03.06.2014. 10.00
Izglītība, kultūra, sports un atpūta: 20.05.2014. 10.00 un 05.06.2014. 09.00
Nodarbinātība, sociālā aizsardzība, veselība un drošība: 20.05.2014. 15.00; 30.05.2014. 14.00
Infrastruktūra, daba un pilsētvide: 22.05.2014. 14.00 un 03.06.2014. 14.00
Tematisko darba grupu mērķis ir nodrošināt sabiedrībai iespēju līdzdarboties pilsētas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, nodrošināt nozaru speciālistiem iespēju izteikt viedokli, tādējādi ievērojot caurspīdīguma un atklātības principu lēmumu pieņemšanas procesā pašvaldības līmenī.
Sanāksmju norises vieta – Valmieras pilsētas pašvaldība (Lāčplēša iela 2, Valmiera).
Komentārus, priekšlikumus un atsauksmes sabiedrības pārstāvjiem rakstiskā formā iespējams sniegt arī Stratēģijas un Attīstības programmas izstrādes laikā:

 1. iesniegt personīgi Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Lāčplēša ielā 2;
 2. sūtīt pa pastu uz adresi: Valmieras pilsētas pašvaldība, Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201;
 3. sūtot uz e-pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. .

Aicinām ikvienu līdzdarboties Valmieras pilsētas politikas plānošanas dokumentu izstrādē!

 

 

Izsludināti projektu konkursi ES programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība”
ES logo

Eiropas Savienības programmā „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” (2014.-2020. gadam) no šī gada 25.aprīļa līdz 27. maijam ir izsludināti konkursi pieteikumu iesniegšanai darbības projektiem (pieteikumu iesniegšanai atklātajos konkursos Eiropas Komisija plāno izsludināt 2014.gada 3.ceturksnī). 2014.gada programmas prioritārās mērķa grupas diskriminācijas un vardarbības novēršanas jomā ir bērni, jaunieši, (arī tie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpes iestādēs vai nepilngadīgo ieslodzījuma vietās) sievietes, personas, kas pakļautas diskriminācijai sava dzimuma, vecuma, rases, reliģiskās pārliecības, invaliditātes vai dzimumorientācijas dēļ.  Lasīt vairāk

 
 
 
Reģionālā konference Valmierā par NVO attīstību!
Elpa

Lai uzzinātu par izmaiņām Vidzemes biedrību un nodibinājumu darbībā un lai pilnveidotu sapratni par situāciju NVO sektorā, biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse bija sagatavojusi ziņojumu par izmaiņām Vidzemes NVO sektorā 2013. gadā. 

Reģionālās konferences rīkotāji „Latvijas Pilsoniskā alianse”, pārstāve Inta Šimanska klātesošos iepazīstināja ar pētījumu, kas veikts pērn. 2013.gada jūlijā Latvijā bija reģistrētas 17550 biedrības, un no tām Vidzemē – 199 biedrības un nodibinājumi, savukārt 13% no kopējā NVO skaita reģionā reģistrētas Valmierā un kopš 2011.gada Valmierā no jauna reģistrētas 43 nevalstiskas organizācijas

Galvenais no iemesliem, kādēļ iedzīvotāji iesaistās NVO ir, lai iegūtu jaunus kontaktus un lietderīgi pavadītu brīvo laiku, jo līdzdalība spēj paaugstināt viņu vispārējo labsajūtu. 

Konference sniedza ieskatu par to, kā noteikt, kura aktivitāte ir pilsoniski nozīmīgākā demokrātiskā iekārtā. Izpratni par to, ka organizācijas darbības mērījumi ir nepieciešamība, kas ļauj organizācijas vadībai, biedriem un sadarbības partneriem gūt priekšstatu par nevalstisko organizāciju stiprajām pusēm.

Konferences nobeigumā, diskusija sniedza apstiprinājumu, ka nevalstiskās organizācijas ir nopietns un svarīgs sadarbības partneris pašvaldībām, jo aktīvāka organizācija, jo plašāka sadarbība ar pašvaldību un var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus valstī. Un, ja reiz latviešiem ir izdevies pārvarēt krīzi un nodibināt tika daudz nevalstisko organizāciju, nav šaubu, ka tieši šie optimistiskie cilvēki ne tikai organizēs pasākumus, bet arī piedalīsies lēmumu pieņemšanas procesos Latvijā.

 

SIF EEZ graf el   
Asistents - palīgs un draugs
rokas asistents

Lai veidotu savstarpējo sadarbību un izpratni par cilvēku ar invaliditāti, viņu vajadzībām un savstarpējo sadarbību ar Asistentu, fonds “Iespēju tilts” aicināja uz “Asistentu apmācībām personām ar invaliditāti”.
Četras dienas aprīļa mēnesī 11 dalībniekiem, kuri gribēja apgūt Asistenta prasmes, bija piesātinātas ar jaunām zināšanām, sevis un līdzcilvēku saskarsmes un sadarbības izpratnes veidošanu.

Lai saprastu Valsts piedāvāto pakalpojumu, vispirms pasniedzēji piedāvāja iepazīties ar MK noteikumiem un to caurskatīšanu, jo jābūt saprotamai programmai kā veidot sadarbības plānu. Apmācībās iegūtais materiāls dalībniekiem palīdzēs ikdienā veikt asistenta pienākumus un izspēlētās saskarsmes un sevis izpētes psiholoģiskās spēles atklāja jaunas atziņas par sava rakstura temperamentu un savstarpējo empātiju veidošanu, lai veiksmīgi veidotu savstarpējo sadarbības modeli ar klientu.
Apmācību dalībnieki pēc nodarbībām bija ļoti pateicīgi pasniedzējām Teiksmai Rusmanei un Ingrīdai Lielmanei par iegūto informāciju, savstarpējo sadarbību, par izpratni par atbildības un saskarsmes veidošanu ar klientu, par spēju iesaistīt diskusijās, un par pozitīvās domāšanas pamatprincipiem.
Izspēlētās spēles papildināja jauko noskaņojumu un iegūtā informācija noderēs darbā un savstarpējās attiecībās ģimenē un draugu lokā.

EEZ finanšu instruments 2009-2014NVO projektu programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 


Darbs skolēnu vasaras brīvlaikā – NVA aicina darba devējus pieteikt darba vietas skolēniem. 17.04.2014.
nva logo

Labā ziņa skolēniem un viņu vecākiem – šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis. Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti – aicināti pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā.  lasīt vairāk

 
 
 
Vēlies būt aktīvs? Brīvprātīgais darbs Fondā!
Bukletam attēls

Vēlme palīdzēt citiem ir galvenais iemesls, kāpēc kļūt par brīvprātīgo. Un, ja arī Tu vēlies palīdzēt, aicinām brīvprātīgos izmēģināt savas prasmes un talantus gan sabiedrisko attiecību jomā, gan aktivitāšu organizēšanā pasākumos un projektos, veicot brīvprātīgo darbu Fondā „Iespēju tilts”.
Lūk, dažas no iespējām, ko Fonds piedāvā saviem brīvprātīgajiem:

 • Līdzdalība Fonda projektos;
 • Plānoto un īstenoto aktivitāšu publicitāte un sabiedrisko attiecību ideju īstenošanā (bukletu, plakātu, ziņu, u.c.);
 • Aktivitāšu organizēšanā;
 • Ārējās komunikācijas īstenošanā (sociālie tīkli, saziņa ar citām organizācijām)

Brīvprātīgā darba raksturīgākā iezīme ir tā, ka Tu pats vari izvēlēties, cik daudz laika esi gatavs veltīt brīvprātīgajam darbam un pats vari plānot darba intensitāti.
Paldies Tev!

 
 
Informatīvā diena Valmierā
KIF info diena

Par iespējām iesaistīties lēmumu pieņemšanā un publisko pakalpojumu sniegšanā, 2014. gada 14. aprīlī vairākas Valmieras un tās apkārtnē esošās nevalstiskās organizācijas, apmeklēja Informatīvo dienu.
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonda valdes priekšsēdētāja Liesma Ose, NVO pārstāvjiem sniedza zināšanas par finansējuma avotiem, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību ziedošanas politiku, organizāciju finansēšanu Lietuvā un Igaunijā. Savukārt Inta Šimanska no Latvijas Pilsoniskās alianses sniedza ieskatu – kā laba NVO iekšējo procesu pārvaldība un plānošana var sekmēt līdzdalības kapacitāti.
Nevalstiskajam sektoram kļūstot izglītotākam un zinošākam, tas spēj kļūt ietekmīgāks sadarbības partneris valsts pārvaldei un pašvaldībām.Darba devēji aicināti veidot darba vietas pasākumos noteiktām personu grupām
nva logo

No 2014. gada 25.marta darba devēji – komersanti, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumi aicināti pieteikties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā valsts līdzfinansēto darba vietu izveidei bezdarbniekiem, kuriem ir grūtāk nekā citiem atrast darbu. Darba devējiem šogad finansiāls atbalsts tiek sniegts  713 jaunu darba vietu izveidošanai.  lasīt vairāk:

 
 
NVA aicina biedrības un nodibinājumus veidot darba vietas atbalsta pasākuma ietvaros
nva logo

Jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18-24 gadiem (ieskaitot), kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki, var pieteikties NVA organizētajam atbalsta pasākumam "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā".

Tāpat biedrības un nodibinājumi NVA var pieteikt sevi kā sadarbības partnerus šīs nodarbinātības aktivitātes realizēšanai.
Iesaistoties šajā nodarbinātības pasākumā , jaunietis saņems stipendiju, proporcionāli nostrādātajām stundām, 90 euro apmērā.
Slēdzot līgumu Aģentūra ar biedrību vai nodibinājumu nodrošina, ka līgumā iekļauj šādus pienākumus: 
• noslēgt līgumu ar mērķa grupas bezdarbnieku par dalību pasākumā;
• nodarbināt mērķa grupas bezdarbnieku biedrībā vai nodibinājumā piecas dienas nedēļā ne mazāk kā 4 stundas un ne vairāk kā 8 stundas dienā, atbilstoši darba laika grafikam, kas noteikts līgumā ar jaunieti bezdarbnieku.
Pasākumam paredzētos finanšu līdzekļus izmanto:
• jaunieša bezdarbnieka ikmēneša stipendijai proporcionāli mēnesī nostrādātajām dienām 90 euro apmērā;
• nelaimes gadījumu apdrošināšanas izdevumu segšanai.
Nodarbinātības ilgums līdz sešiem mēnešiem.
Pieteikšanās – tuvākajā NVA  lasīt vairāk:

 
 
SIF EEZ graf el   
Kustībā prieks un veselība!
vingrosana

Visi noteikti piekritīs apgalvojumam, ka kustībā ir prieks un veselība? Tāpēc arī Fonds „Iespēju tilts” marta mēnesī piedāvāja 10 nodarbību ciklu ārstnieciskā vingrošanā. Nodarbībās piedalījās gan pieaugušie ar invaliditāti, gan bērni un jaunieši ar invaliditāti.
Lai nodarbības noritētu veiksmīgi, pirmajā nodarbībā dalībniecēm bija jāatzīmē savas sūdzības, kuras fizioterapeite ņēma vērā piedāvājot vingrinājumus. Savukārt, pēdējā nodarbībā dalībnieces tika aicinātas brīvā formātā uzrakstīt savu vērtējumu un izjustās izmaiņas organismā. Dalībnieces atzīmēja, ka ir ļoti apmierinātas ar vingrošanu, ka apguvušas jaunus vingrinājumus, uzzinājušas kā pareizi jāpilda vingrinājums un kam jāpievērš uzmanība, kā arī ko attiecīgais vingrinājums trenē. Vairākas dalībnieces atzīmēja, ka uzlabojusies izturība, spēks un lokanība, kā arī atzīmēja, ka priecājas par saņemto individuālo mājas vingrinājumu programmu un zināšanām kā pareizi ikdienā piecelties no gultas, celt priekšmetus un tml. (ergonomiku). Viena dalībniece atzīmēja, ka muguras sāpes nav pilnībā rimušās, taču esot izkustināti visi muskuļi, kas vērtējams atzinīgi. Īpašs prieks par vingrošanas nodarbībām bija bērniem un jauniešiem, jo tās viņiem sagādāja daudz prieka un izvērtās par patīkamu piedzīvojumu.
Paldies fizioterapeitei Agatei, par sniegto piedzīvojumu jauniešiem un sniegtajām konsultācijām!

EEZ finanšu instruments 2009-2014NVO projektu programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu.
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
www.sif.lv | www.eeagrants.lv | www.eeagrants.org |

 
 
SIF EEZ graf el   
 Fonds „Iespēju tilts” piedāvā semināru – komunikācija, konfliktoloģija
konflikti kakki

2014. gada 16. un 17.aprīlī aicinām apmeklēt divu dienu semināru par komunikācijas prasmēm un konfliktoloģiju.
Tiek uzskatīts, ka cilvēkam ir iedzimta, instinktīva tieksme un spēja uz labvēlīgu saskarsmi. Cilvēks lielāko daļu savas dzīves pavada kontaktējoties ar citiem cilvēkiem, gan ar kolēģiem, domu biedriem, ģimenes locekļiem, draugiem, u.t.t. Mēs jums pastāstīsim kā dibināt, veidot un uzturēt kontaktus; par konfliktiem, to veidošanos un novēršanu; sava uzvedības stila novērtēšanu konfliktsituācijās; argumentāciju un stresa situācijām.
Stāsta, ka gudrākais piekāpjas. Patiesībā gudrākais zina, kā izvairīties no konfliktsituācijām!
Vairāk informācijas pa tālruni 29904159, Zita Gustavsone.

90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
 
SIF EEZ graf el   
 Fonds „Iespēju tilts” piedāvā bezmaksas apmācību programmu „Asistents personām ar invaliditāti”
rokas asistents

Fonds „Iespēju tilts” no 2014. gada 23.aprīļa piedāvā četru dienu bezmaksas apmācību programmu „Asistents personām ar invaliditāti’. Uz apmācībām tiek aicināti gan ģimenes locekļi, gan tie, kuri vēlas apgūt šādu programmu, lai palīdzētu personām ar invaliditāti, gan jauniešiem, gan pieaugušiem nokļūt viņiem nepieciešamās un interesējošas vietās. Programmā paredzēts apgūt zināšanas un izpratni par personām ar īpašām vajadzībām, par saskarsmes īpatnībām, kā arī pilnveidot savas komunikācijas prasmes, lai veiksmīgāk spētu sadarboties ar asistējamo personu gan personīgā, gan profesionālā līmenī.
Vairāk informācijas pa tālruni 29904159, Zita Gustavsone.

90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
 
SIF EEZ graf el   
Saskarsme – ceļš uz sapratni

Vēl pirms dažiem gadiem vārdi „etiķete” un „saskarsme” neizraisīja īpašu interesi, toties šodien pieklājības normu ievērošana ir mūsu ikdienas sastāvdaļa. Tā ir nepieciešamība, kas sekmē sadarbību, palīdz veiksmīgāk kārtot darba jautājumus un uzlabot attiecības ar partneriem. Organizāciju biedriem ir svarīga partnera saskarsme, jo pirmais iespaids par organizāciju veidojas no cilvēka ar kuru notiek iepazīšanās sarunas.
Fonds” Iespēju tilts”26. un 27.februārī piedāvāja divu dienu lekciju „Lietišķā saskarsme”, kuru vadīja psiholoģe Sigita Pleša. Seminārs norisinājās pateicoties finansiālam atbalstam projekta „Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti” ietvaros.
Lekcijas apmeklēja 12 dalībnieki, kuri ieguva informāciju kā sekmēt savstarpēju saprašanos komunikācijas dalībnieku interesēm un vajadzībām noteiktā situācijā, atkārtoja labi zināmas, bet nedaudz piemirstas un iemācījās jaunas lietišķās etiķetes normas.
Semināra laikā tika izspēlētas dažādu situāciju spēles, lai iejustos dažādās sadzīves situācijās. Pildījām testus, lai novērtētu savas spējas un prasmes kā veidot savstarpējās komunikācijas prasmes. Apgūtas arī citu kultūru īpatnības un vērtības, tāpat prioritātes un labas uzvedības standarti viesu uzņemšanā, galda kultūras un ģērbšanās stila prasmes. Kā arī atsvaidzinājām atmiņā iepazīšanās, satikšanās, sasveicināšanās, atvadīšanās, runas, apsveikumu, telefona sarunas, pieņemšanas, saraksti un elektronisko saraksti.
Tā saucamie sīkumi arī nosaka saskarsmes noteikumus starp dažāda dzimuma un vecuma cilvēkiem, sociālām, profesionālām un citām sabiedrības grupām, tie palīdz pieņemt pareizos lēmumus dažādās situācijās, jo īpaši darbā ar cilvēkiem, kuriem ir mentāli traucējumi.
Paldies pasniedzējaiSigitai, kura dalījās ar piemēriem no savas pieredzes.

90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
 
Valsts ieņēmumu dienests aicina iedzīvotājus kļūt par Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotājiem
VID logo

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka no 03.03.2014. būs iespējams iesniegt gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti (šogad arī fiziskām personām – saimnieciskās darbības veicējiem), gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa  (IIN) atmaksu par ārstniecības, izglītības un citiem attaisnotajiem izdevumiem. Lai deklarācijas aizpildīšana būtu daudz ērtāka, ātrāka un vienkāršāka, VID aicina iedzīvotājus noslēgt līgumu un kļūt par VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotāju.  lasīt vairāk

 
 
 
Turpmāk reģistrācijas apliecības vairs netiks izsniegtas
UznemumaRegistrs

No šā gada 17.februāra stājas spēkā Komerclikuma grozījumi, kas nosaka, ka turpmāk, reģistrējot uzņēmumu vai citu subjektu, reģistrācijas apliecības vairs netiks izsniegtas.
Reģistrācijas apliecība apliecina tikai to, ka tiesību subjekts kādreiz ir ticis reģistrēts, taču tā neapliecina to, ka šāds tiesību subjekts vēl joprojām pastāv un tā darbība nav izbeigta. Obligāts pienākums to saņemt vai uzrādīt valsts un pašvaldību institūcijās noteiktos gadījumos uzņēmējiem vai citiem reģistrētajiem subjektiem ir tikai kā papildu administratīvais slogs, kam nav juridiskas nozīmes.
 Tāpēc Uzņēmumu reģistra (UR) klienti tiek aicināti turpmāk reģistrācijas apliecības nepieprasīt, jo tās vairs nebūs obligātas un tiks izsniegtas par maksu pēc paša klienta pieprasījuma. Savukārt valsts un pašvaldību iestādes darbiniekus aicina to ņemt vērā un turpmāk uzņēmuma vai cita subjekta reģistrācijas faktu pārbaudīt UR mājas lapas meklētājā, kur jebkuram interesentam aktuālo informāciju par konkrēto subjektu ir iespēja bez maksas operatīvi uzzināt. lasīt vairāk

 
 
Semināri nodokļu maksātājiem, valsts amatpersonām
VID logo

Valsts ieņēmumu dienests Valmieras klientu apkalpošanas centrs 2014.gada 10.martā plkst.17:30 aicina uz semināru Jaunreģistrētos nodokļu maksātājus par

 • grāmatvedības kārtošanu vienkāršā ieraksta sistēmā.
 • Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu no saimnieciskās darbības.
 • Par sociālo garantiju zaudēšanu, saņemot "algu aploksnē".
 • Par elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) iespējām

Semināra norises vieta Valmiera, Beātes iela 49, Valmieras klientu apkalpošanas centrs, mācību klase. Tālrunis uzziņām – 64207774.  lasī vairāk


 
Par autoratlīdzībām jāveic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
VID logo

VID atgādina, ka autoratlīdzībām – ienākumiem, kas tiek izmaksāti, noslēdzot autoratlīdzību līgumu, ir noteikta īpaša valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanas kārtība. Tām fiziskajām personām, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 320 eiro un kuras vienlaikus nav darba attiecībās nedz ar autoratlīdzības izmaksātāju, nedz ar kādu citu darba devēju, jāreģistrējas VID pašnodarbinātās personas statusā un reizi ceturksnī jāveic obligātās iemaksas valsts budžetā 31,06% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 320 eiro.  lasīt vairāk

 
 
 
SIF EEZ graf el
Izsludināts projektu konkurss "NVO līdzfinansējuma programmā"

Sabiedrības integrācijas fonds izsludina atklātu projektu konkursu programmas „NVO līdzfinansējuma programma" ietvaros, kas tiek finansēts no Sabiedrības integrācijas fondam piešķirtajiem valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Programmas mērķis veicināt Latvijas nevalstisko organizāciju līdzdalību starptautisku finansētāju atbalstītu projektu īstenošanā. lasīt vairāk

 

starpk 2

Aicinām piedalīties Sabiedrības integrācijas fonda publikāciju un sižetu konkursā "Dažādība vieno"!

Cien., Latvijas mediju un pašvaldību informatīvo izdevumu pārstāvji!

Diskriminācija nav abstrakcija! Tā var skart katru no mums jebkurā brīdī un jebkurā jomā! Žurnālistam ir vara par vārdu un attēlu - izmantojiet šo spēku, lai padarītu Latvijas sabiedrību labāku! Ar savu ieguldījumu, piedaloties konkursā "Dažādība vieno!", Jūs bagātināsiet mediju telpu ar savu izvēli - atbalstīt kultūru dialogu un veicināt vienādas iespējas visiem! Ar nepacietību gaidīsim Jūsu radošo projektu pieteikumus laikā no 2014. gada 10. februāra līdz 19. maijam ieskaitot!  lasīt vairāk

 

 Braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskajā transportā

2014.gada 30.janvārīValmieras pilsētas pašvaldības domes sēdē apstiprināja grozījumus Valmieras pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.75 „Par braukšanas maksas atvieglojumiem Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā”, kuri spēkā stāsies 06.martā. Turpmāk Valmieras pilsētas sabiedriskajā transportā bez maksas varēs braukt pensionāri, kuri sasnieguši 75 gadu vecumu, vismaz 12 mēnešus dzīves vietu deklarējuši Valmierā un kuri būs saņēmuši personalizētu braukšanas karti. Savukārt pensionāri līdz 74gadu vecumam (ieskaitot), kuri vismaz pēdējos 12 mēnešus dzīves vietu deklarējuši Valmierā un būs saņēmuši personalizēto braukšanas karti, Valmieras pilsētas sabiedrisko transporta mēnešbiļeti varēs iegādāties ar 50% atlaidi

 
 
 
SIF EEZ graf el   
Fonds „Iespēju tilts” aicina 26. un 27. februārī uz divu dienu semināru „Lietišķā saskarsme. Lietišķā etiķete” .
3e432fe5dbb9127360d3b97c1a35e147

Cilvēku savstarpējam attiecībām ir ļoti nozīmīga loma mūsu dzīvē. Mēs visi esam saistīti ar citiem cilvēkiem un atkarīgi no viņiem tāpat kā viņi ir atkarīgi no mums. Saskarsme var būt gan oficiāla, gan neoficiāla. Oficiālo saskarsmi nosaka sabiedrībā pieņemtās normas, savukārt neoficiālo nosaka cilvēcīgās normas. Tāpēc, pieklājība var būt viens no ieguldījumiem, kas neko nemaksā, bet nodrošina neizmērojamas dividendes  - apkārtējo cilvēku cieņu.

Šo divu dienu laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar jau zināmo, varbūt mazliet piemirsto -  ar pieklājības un uzvedības normu kopumu, kas atvieglos un veicinās savstarpējo komunikāciju veidojot veiksmīgu saskarsmi lietišķajā vidē, kā arī dalībnieki uzzinās, kā pareizi - lietišķi izskatīties un uzvesties, atstātu pozitīvu pirmo iespaidu par sevi un savu biedrību.
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
Programma "Nāc un dari! Tu vari!" (Latvija, / 06.01.2014.)
logo-teterevu-fonds

Programmas „Nāc un dari! Tu vari!” ietvaros sniedz finansiālu atbalstu darbīgām bezpeļņas organizācijām pilsētās un laukos, kuras ar savām rosībām dara bagātu tuvākās apkaimes iedzīvotāju dzīvi, kā arī sarežģījumu brīžos sniedz atbalstu līdzcilvēkiem.lasīt vairāk

 
 
SIF EEZ graf el   
2014.gada 24.janvārī Fonds “Iespēju tilts” aicina
pils lidzdaliba

Lai celtu savas organizācijas kapacitāti, 24.janvārī NVO plkst.10:00, Fonds “Iespēju tilts” aicina NVO koalīcijas dalībniekus un pārstāvjus apmeklēt bezmaksas apmācību ciklu par šādiem jautājumiem:  Foto

1. Kā soli pa solim veidot NVO un pašvaldības sadarbības iespējas likumiskā formā / kā ietekmēt lēmumus / procesus;
2. Kā soli pa solim pašvaldībai / valstij piedāvāt savu pakalpojumu;
3. Minēt piemērus par uzdevumu deliģēšanu, par finansēšanas modeļiem;
4. Kā aktivizēt dialogu ar pašvaldību;
5. Kā veicināt viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu ar pašvaldību;
6. Kā izveidot kādu sadarbības modeli iedzīvotāju iesaistīšanai un rīcībpolitikas līdzdalības veicināšanai.
Apmācības vadīs Inta ŠimanskaLatvijas Pilsoniskās alianses politikas koordinatore.
Vairāk informācijas pa tālruni 29904159, Zita Gustavsone.

EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
SIF EEZ graf el   
Fonds „Iespēju tilts” piedāvā bezmaksas individuālas psihologa konsultācijas!
psihologa konsultacijas

Fonds „Iespēju tilts”, ar šā gada 17.janvāri piedāvā bezmaksas individuālas psihologa konsultācijas un atbalsta grupas. Uz konsultācijām tiek aicinātas personas ar invaliditāti, gan jaunieši, gan pieaugušie. Īpaši tiek gaidīti arī vecāki, kuru bērni un jaunieši ir ar intelektuālās attīstības un funkcionālajiem traucējumiem. Individuālās konsultācijas laikā speciāliste uzklausīs jauniešu/vecāku un pieaugušā sāpi un būs atvērta jebkuram, viņus interesējošam jautājumam
Vairāk informācijas pa tālruni 29904159, Zita Gustavsone.

90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
SIF EEZ graf el   
Fonds "Iespēju tilts" aicina
 
Fonds „Iespēju tilts” Garā iela 10, Valmierā, aicina pirmdienās plkst. 10.00 uz Floristikas un trešdienās plkst.10.00 uz Rotu gatavošanas nodarbībām cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Papildus informācija Fonda mājas lapā www.fondsiespejutilts.lv. Pieteikties uz Radošajām nodarbībām pa mob.t. 29904159, Zitai Gustavsonei
 
Pieaugušajiem ar invaliditāti piedāvātās nodarbības:
 1. Pirmdienās plkst. 10.00 Floristikas darbnīcā gatavosim rotas no pērlēm. Veidosim ziedu puškus, tamborēsim aproces un dažāda lieluma puķes un citas mīļlietiņas ar kurām iepriecināt draugus un paziņas svētkos.
 2. Trešdienās plkst. 10.00 Rotu darbnīcā veidosim no dabas materiāliem telpu dekorus un dāvanas. Zīda apgleznošanas nodarbībās veidosim kartiņas, šalles, maisiņus un apzīmēsim katram individuāli sev nepieciešamas lietas.
Jauniešiem ar invaliditati piedāvatās nodarbības:
 1. Piektdienās no plkst. 14.00 – 16.00 radošo prasmju attīstības nodarbības. Dažādu mīļlietiņu gatavošana, pērlīšu vēršana, atslēgu piekariņu gatavošana, zīda apgleznošana, kokapstrādes nodarbības zēniem / meitenēm.
 2. Radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem skolu brīvlaikos, kuru laikā tiek apgūtas dažādas prasmes – čiekuru darbnīcā tiek gatavotas kamīnu un ugunskuru iekuršanas materiāls.  
EEZ finanšu instruments 2009-2014NVO projektu programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
Jauniešus, kuri nemācās vai nestrādā, NVA aicina pieteikties dalībai "Jauniešu garantijas" pasākumos  03.01.2014
nva logo

Šī gada sākuma jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, var pieteikties dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) īstenotajos "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos. "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumi veicinās jauniešu iesaisti nodarbinātībā, apmācībā vai izglītības ieguvē. NVA jauniešiem palīdzēs iekļauties mūsdienu darba tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktiskas darba pieredzes iegūšanu pie darba devējiem. Tiek paredzēts, ka piemērotus apmācību vai nodarbinātības pakalpojumus jaunietis saņems četru mēnešu laikā kopš būs pieteicies dalībai "Jauniešu garantijas" atbalsta pasākumos. lasīt vairāk

 
 
Izsludināts konkurss biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem 02.01.2014 
ziedot lv logo 3

Pamatojoties uz noslēgto vienošanos par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, līdz 2014. gada 31. janvārim tiek izsludināta pieteikšanās biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem. Atbalsts pieejams šādās prioritārajās jomās - 1)palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām; 2)palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām; 3) atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam; 4) atbalsts sabiedrības grupu integrācijai. lasīt vairāk

 
 
Izsludina konkursu Erasmus+ projektu pieteikumiem 20.12.2013
Erasmus plus 2014-2020

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izsludina 2014. gada projektu pieteikumu konkursu Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta atbalsta programmā Erasmus+. Konkursā var piedalīties organizācijas, kas darbojas izglītības, apmācības, jaunatnes vai sporta jomā. No 2014. gada janvāra pretendenti (juridiskas personas) var iesniegt projektu pieteikumus finansējuma saņemšanai. lasīt vairāk

 
 
Izsludina 2014. gada Nordplus programmas konkursu 17.12.2013
nordplus-logo  Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) līdz 2014. gada 3. martam aicina izglītības iestādes un organizācijas iesniegt pieteikumus Nordplus Jauniešu, Pieaugušo, Augstākās izglītības, kā arī Horizontālā un Ziemeļvalstu valodu programmā, lai īstenotu sadarbības projektus izglītībā starp Baltijas un Ziemeļvalstīm. Programmā var piedalīties juridiskas personas, kuru galvenais darbības mērķis ir izglītības vai mūžizglītības īstenošana, kā arī izglītības vai mūžizglītības sfērā strādājošie. lasīt vairāk
 
 
Izmaiņas Mikrozņēmumu nodokļa likumā, kas stājas spēkā 01.01.2014.
Finanses.lv

Valsts ieņēmumu dienests, 13.12.2013
Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 06.11.2013. Saeimā ir pieņemts likums Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, kas publicēts 27.11.2013. laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr.232 (5038) un stājas spēkā 01.01.2014. lasīt vairāk

 
 
No 2014.gada pieaugs pensionēšanās vecums 13.12.2013.
Finanses.lv Cilvēkiem, kuri plāno doties vecuma pensijā 2014.gadā, ir jāņem vērā, ka no 1.janvāra paaugstināsies pensionēšanās vecums, atgādina Labklājības ministrija (LM). Lai mazinātu nākotnē sagaidāmos riskus saistībā ar iedzīvotāju novecošanos, pensionēšanās vecums Latvijā pakāpeniski tiks paaugstināts līdz 65 gadiem. lasīt vairāk
 
 
Izsludināti pirmie Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas "Radošā Eiropa" projektu konkursi 12.12.2013.
ES Radosa Eiropa Eiropas Komisija publicējusi jaunās Eiropas Savienības programmas „Radošā Eiropa” finansējuma ceļvedi un informāciju par pirmajiem projektu konkursiem. Jaunā programma paredz atbalsta piešķiršanu divās apakšprogrammās – „Kultūra” un „MEDIA”. Programmas „Radošā Eiropa” ceļvedis iekļauj apjomīgu informāciju par pieteikumu sagatavošanas kārtību un finansēšanas procesu. 2014. gada konkursiem būs pieejams finansējums 170 miljonu eiro apmērā. lasīt vairāk
 
 
Diskusija "Saeima cilvēkiem ar invaliditāti" 03.12.2013.
saeima Saeimā otrdien, 3.decembrī,  atzīmējot Starptautisko dienu cilvēkiem ar invaliditāti, notika diskusija „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti”. Diskusiju atklāja Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, un tās dalībniekus uzrunāja arī Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Ančalasīt vairāk
 
 
Uzlabos cilvēku ar invaliditāti tiesību un iespēju īstenošanu
sustento Labklājības ministrija (LM) izstrādājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam. Tās nepieciešamas, lai nodrošinātu iespēju cilvēkiem ar invaliditāti līdzvērtīgi iesaistīties sabiedrībā un īstenot savas tiesības. lasīt vairāk
 
 
Kā ietekmēt invaliditātes politiku praktiski?
sustento Pirmo reizi Latvijā notika augsta līmeņa darba konference par invaliditātes jautājumiem. Tajā piedalījās gan atbildīgās amatpersonas un cilvēku ar invaliditāti organizāciju vadītāji no Lietuvas un Igaunijas, gan Eiropas Foruma cilvēkiem ar invaliditāti valdes priekšsēdētājs Janis Vardakastanis. lasīt vairāk
 
 
SIF EEZ graf el   
NVO tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem  02.12.2013.

Lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību un pastāstītu par nevalstisko organizāciju (NVO) darbību un vajadzībām, kā arī diskutētu par nākotnes iespējām,  Fonds „Iespēju tilts” (Fonds) 28.novembrī, Garā iela 10, Valmierā, aicināja uz tikšanos Sociālo NVO pārstāvjus, lai tiktos ar Valmieras pilsētas pašvaldības deputātiem un pašvaldības administrācijas pārstāvjiem.

Fonds kopā pulcēja pārstāvjus no dažādām NVO – fonda „Iespēju tilts”, "Centra Valdardze", Invalīdu Biedrības „Atspēriens”, Valmieras pensionāru biedrības „Atvasara”, politiski represēto biedrība, Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras Komitejas, Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulīte”, Latvijas Nedzirdīgo savienības Valmieras reģionālā biedrības, Biedrības „Kristīgais žēlsirdības centrs” un Valmieras novada fonda.

No pašvaldības puses piedalījās Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Inesis Boķis un deputāti, kā arī Valmieras Sociālā dienesta vadītāja, pašvaldības finanšu un nekustamo īpašumu nodaļas pārstāvji. Kā redzam, atsaucība bija ļoti liela, paldies visiem dalībniekiem! Klātesošie tika iepazīstināti ar dažādu nevalstisko organizāciju darbības jomām un galvenajiem uzdevumiem, kā arī rosināti uz aktīvāku un plānveidīgāku sadarbību nākotnē. Tāpat tika pārrunātas finansējuma piešķiršanas iespējas un šķēršļi, kā arī telpu pieejamība.

Kā viena no būtiskām problēmām tika minēta Valmieras NVO salīdzinoši vājā administratīvā kapacitāte, jo lielākajā daļā organizāciju dalība un vadība notiek uz brīvprātības principa. Tas nozīmē ļoti ierobežotus laika un iespēju resursus. No pašvaldības NVO sagaida plašāku administratīvo atbalstu, kā arī iniciatīvu sadarbības aktivizēšanā. Tāpat tika atzinīgi novērtēts tas, ka Valmieras pašvaldība ir viena no retajām, kurai, neskatoties uz finanšu krīzi, kopš 2009.gada atbalstu NVO izdevies saglabāt bijušajā apmērā. Paldies!

Tikšanās rezultātā domes priekšsēdētājs rosināja nevalstiskās organizācijas organizēt regulāras tikšanās, lai savlaicīgi uzzinātu par aktuālajiem jautājumiem pilsētā, iesaistītos likumprojektu tapšanas procesā un veidotu abpusēji izdevīgu sadarbību.
EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
SIF EEZ graf el   
Tikšanās „Iespēju mājā”  25.11.2013.
 
28. novembrī plkst. 12.00 Garā iela 10, Valmierā, notiks Sociālo nevalstisko organizāciju (NVO) tikšanās ar Valmieras pilsētas pašvaldības deputātiem.

Sarunās ar deputātiem runāsim par NVO, kuras darbojas Sociālo NVO koalīcijā un par „Iespēju mājas” Garā ielā 10, mājas vīziju – kā radīt labvēlīgus priekšnosacījumus nevalstiskā sektora aktivitātēm Valmierā, izveidojot vienotu NVO centru, kurā satikties aktīviem valmieriešiem un cilvēkiem, kas dažādu apstākļu dēļ ir nonākuši grūtībās.

Mājas Garā iela 10, Valmierā, kopējā telpu platība ir 594,50 m2. Telpas nodotas bezatlīdzības lietošanā no 2011. gada 4. jūlija līdz 2021. gadam, un tās izmanto četras sabiedriskā labuma organizācijas, kuras nodarbojas ar labdarību un sniedz palīdzību maznodrošināto cilvēku grupām: Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts““, Valmieras Novada Fonds; Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Saulīte”; Latvijas Sarkanā Krusta Valmieras komiteja. Organizāciju labdarība sekmē Valmieras pilsētas pašvaldības pūles palīdzēt sociāli mazaizsargāto personu grupām un veido pilsētas sabiedrību par līdzatbildīgu valsts veicamajās reformās.

Tikšanās reizē pārrunāsim un apskatīsim, kas jau ir paveikts un kas vēl ir jāpaveic, kā labāk un efektīvāk sadarboties sociālās jomas NVO un pašvaldībai.
Lūgums par piedalīšanos informēt pa tālruni 29904159.

EEZ finanšu instruments 2009-2014 NVO darbības atbalsta programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
 
SIF EEZ graf el   
Fonds „Iespēju tilts“ atklāj jaunu projektu!
 
Daudzi jau zin, ka Fonda tiešā mērķa grupa ir personas ar invaliditāti, tajā skaitā jaunieši un pieaugušie, gan ar funkcionālajiem, gan ar intelektuālajiem traucējumiem. Jau dibinot organizāciju, tā izvēlēta ar mērķi, jo Fonda dibinātāji zina, kā jūtas šī sabiedrības daļa un tāpēc vēlas palīdzēt, kura ir sociāli atstumto iedzīvotāju grupā, līdz ar to risks nepiedalīties sabiedrības procesos un sevis pilnveidošanā, attīstīšanā. Lai sniegtu atbalstu mērķa grupai.
Lasīt vairāk: Fonds sāk īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas NVO projektu programma (2009-2014) projektu „Sociālās iekļaušanas atbalsta pasākumi bērniem un pieaugušajiem ar invaliditāti”.
Aicinām personas ar invaliditāti, š.g. 03.decembrī uz projekta atklāšanas pasākumu, plkst.12:00, Garā iela 10, Valmierā.

Kāda ir projekta misija? Jau pirms projekta izstrādes, tika identificēta problēma Valmierā un tās apkārtnē esošām personām ar invaliditāti, it sevišķi jauniešiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem - kā kvalitatīvi un izglītojoši pavadīt brīvo laiku, kur to pavadīt skolu brīvlaikos?
Tāpēc ir svarīgi ne tikai pamanīt problēmas, bet piedāvāt arī risinājumus. Projekta ietvaros Fonds „Iespēju tilts” vēlas īstenot kompleksu risinājumu, kas vienlaicīgi gan veicinātu jauniešu ar invaliditāti integrāciju, gan iesaistītu brīvprātīgos jauniešus līdzdarboties organizācijā, gan pieaugušo ar invaliditāti sociālo iekļaušanos, tādējādi sekmējot starppaaudžu fizisko un garīgo spēju savstarpējo saskarsmi un integrāciju.

Projektā piedāvāto aktivitāšu visaptverošais spektrs ietver:
 1. Brīvā laika radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem skolu brīvlaikos, kuru laikā tiek apgūtas dažādas prasmes – čiekuru darbnīca, kokapstrādes nodarbības zēniem / meitenēm
 2. Dažādu radošo prasmju attīstīšanu sevis pilnveidošanai, gatavošanās Starptautiskam „Camphill” ciemata festivālam;
 3. Dažādu radošo prasmju apgūšanu pieaugušajiem ar invaliditāti;
 4. Vasaras nometnes jauniešiem kopienas sociālā darba attīstīšanai „Camphill” ciematā;
 5. Jauniešu ar īpašām vajadzībām sevis pilnveidošana vasaras sporta nometnēs;
 6. Motivējošas lekcijas pašnovērtējuma celšanai, apgūstot labas komunikācijas, lietišķās saskarsmes prasmes;
 7. Sociālo pakalpojumu – ārstniecisko vingrošanu, sekmējot veselības vispārējo uzlabošanos;
 8. Individuālas psihologa konsultācijas, sniedzot atbalstu psiholoģisku problēmu risināšanā;
 9. Sociālās iekļaušanas pasākums – apmācību kurss „Asistents personām ar invaliditāti”, sekmējot mērķa grupas sociālo iekļaušanos.
EEZ finanšu instruments 2009-2014NVO projektu programma (2009-2014)
90% projekta finansē ar EEZ finanšu instrumenta un Latvijas Valsts finansiālu atbalstu. 
Apakšprogrammu administrē Sabiedrības integrācijas fonds.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
 
 
Par „Grozījumiem Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.51 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā””
Lai nodrošinātu tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai, kā arī, lai precizētu vienreizēja pabalsta ārkārtas situācijā saņemšanas nosacījumus, Valmieras pilsētas pašvaldībai bija nepieciešams precizēt Valmieras pilsētas pašvaldības 2008.gada 19.jūnija saistošo noteikumu Nr.51 „Par pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras pilsētā” 3.1.punktu, definējot kurām personām ir tiesības saņemt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā, pabalsta piešķiršanas nosacījumus un pabalsta lielumu, kā arī lai nodrošinātu tiesību akta pielāgošanu euro ieviešanai, noteikumos noteiktās pabalstu summas konvertējot uz euro. Iepazīties ar Saistošo noteikumu grozījumiem, varat šeit:http://www.valmiera.lv/node/1946
Informācija sagatavota projekta „Nodibinājums „Fonds „Iespēju tilts”” darbības atbalsts” ietvaros. Projektu finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ finanšu instrumenta ietvaros un Latvijas valsts.
 
 
Eiropas Komisija: Dota zaļā gaisma Eiropas Savienības programmai Erasmus+ 20.11.2013.
Erasmus plus 2014-2020 Š.g. 19. novembrī Eiropas Parlamentā tika apstiprināta jaunā ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+, kas sāksies 2014. gada janvārī. lasīt vairāk
 
 
 
Sadalīts akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” dāvināšanai (ziedošanai) paredzētais finansējums 19.11.2013.
Latvijas Zemkopības ministrijas logo Valdība š.g. 19. novembrī izskatīja Zemkopības ministrijas (ZM) informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Latvijas valsts meži” (LVM) dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2013.gadā. Informatīvais ziņojums sniedz informāciju sabiedrībai par pieejamo finansējumu dāvināšanai, tādējādi nodrošinot visiem sabiedrības locekļiem vienādas iespējas pretendēt uz ziedojuma saņemšanu. lasīt vairāk
 
 
 
Izstrādāti priekšlikumi, lai uzlabotu Eiropas Savienības fondu ieviešanu, vadību un uzraudzību nākamajā 2014.-2020.gada plānošanas periodā  14.11.2013
esf Šā gada oktobrī ir noslēdzies Darba grupas administratīvā sloga mazināšanai Eiropas Savienības fondu ieviešanā darbs, lai sagatavotu  priekšlikumus, kas būtu ieviešami, gatavojot jaunā plānošanas perioda dokumentus un normatīvos aktus. lasīt vairāk
 
 
 
Ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu palīdzību plāno mazināt nepilngadīgo atkarību no psihoaktīvām vielām14.11.2013.
latvgerbonis Plānots, ka turpmāk sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem varēs saņemt ne vien no psihoaktīvām vielām atkarīgi bērni un pilngadīgas personas, bet arī tie nepilngadīgie, kuri psihoaktīvās vielas lietojuši vairākas reizes, tajā pašā laikā vēl spējot kontrolēt savu tieksmi pēc minētajām vielām.  lasīt vairāk
 
 
 
Par euro ieviešanu un darba līgumiem  02.09.2013.
latvgerbonis Euro ieviešanas kārtības likuma 4.panta pirmā daļa paredz, ka euro ieviešana neietekmē līgumu un citu tiesisko instrumentu nepārtrauktību, un tiesisko instrumentu nepārtrauktības nodrošināšanai tiek piemērota Padomes 1997.gada 17.jūnija regula (EK) Nr.1103/97. Atsauces uz latiem tiesiskajos instrumentos, kas pastāv dienā pirms euro ieviešanas dienas, sākot ar euro ieviešanas dienu, ir uzskatāmas par atsaucēm uz euro, ievērojot Padomes noteikto maiņas kursu un Euro ieviešanas kārtības likuma 6.pantā noteiktos noapaļošanas principus.  lasīt vairāk
 
 
Pensiju likuma grozījumi – 1.oktobrī jauna invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtība 01.10.2013.
grozpenslikumajpg Likumā „Par valsts pensijām” ar grozījumiem noteikts, ka 1.oktobrī mainās invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtība. Jaunie noteikumi attiecas uz vairākām atšķirīgām situācijām. Invaliditātes pensiju pārrēķināšanas nosacījumus LV portālam skaidro Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pensiju metodiskās vadības daļas vadītāja Baiba Felsberga.  lasīt vairāk
 
 
Darba devējiem ir iespēja veidot valsts līdzfinansētas darba vietas 01.11.2013.
NVA logo 25 Darba devēji Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs visā Latvijā var pieteikties dalībai „Pasākumos noteiktām personu grupām” un izveidot valsts līdzfinansētās darba vietas nelabvēlīgākā situācijā esošo darbinieku nodarbināšanai. Pasākumos noteiktām personu grupām var piedalīties komersanti (izņemot ārstniecības iestādes un izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), pašnodarbinātās personas, kā arī biedrības vai nodibinājumi (izņemot politiskās partijas). lasīt vairāk
 
 
Izsludināts projektu konkurss mērķprogrammā "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" 2014.gadā īstenojamiem projektiem 01.11.2013
valstskkf Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) līdz šā gada 22.novembrim izsludina konkursu mērķprogrammā "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" 2014.gadā īstenojamiem projektiem. Projektu konkursā var piedalīties juridiskas personas, kuru statūtos vai nolikumā kā pamatdarbības veids ir noteikta ar kultūru vai mākslu saistīta darbība. lasīt vairāk
 
 
Valmierā norisinājās Starptautiska konference par godu kopienu fondu desmitgadei Latvijā 14.10.2013.
10. oktobrī Valmierā norisinājās starptautiska konference “Kopienu fondukustība Baltijā – 10 gadi”. Tajā Latvijas fondi atskatījās uz vietējās labdarības aizsākumiem Baltijas valstīs, kopā ar ārvalstu viesiem izvērtēja sasniegumus un diskutēja par nākotnes izaicinājumiem turpmākai izaugsmei. Vienlaikus tie bija svētki – desmitā jubileja Talsu novada fondam un Lielvārdes attīstības fondam, pirmajiem kopienu fondiem Latvijā. lasīt vairāk
Vidzemes TV sižetu par konferenci skatiet  šeit  (no 8:08 minūtes līdz 10:33).
 
 
 
Ar prieku paziņojam, ka 2013.gada 07.-08.novembrī viesnīcā „Lielupe” (Bulduru prospekts 64/68, Jūrmala) notiks Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros organizētais nacionālais jaunatnes politikas forums „Ievirzi Latviju!” par jaunatnes politikas attīstību un perspektīvām. Forums vienkopus pulcēs 250 dalībniekus!
Foruma mērķi:
 1. veicināt sadarbību starp jauniešiem, jauniešu nevalstiskajām organizācijām, pašvaldību amatpersonām un to darbiniekiem, kā arī jaunatnes jomā iesaistītām un ieinteresētām valsts institūcijām Latvijā;
 2. veicināt reģionālo sadarbības tīklu attīstību efektīvai jaunatnes darba īstenošanai;
 3. izvērtēt līdzšinējo plānošanas dokumentos noteikto prioritāšu jaunatnes jomā ieviešanu;
 4. diskutēt par nākamā plānošanas perioda 2014.-2020.gadam prioritātēm jaunatnes jomā, tostarp par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē 2015.gadā prioritātēm jaunatnes politikas kontekstā;
 5. satikties, dalīties pieredzē, diskutēt par jaunatnes jomā aktuālām tēmām, aktīvi līdzdarboties, kā arī interesanti un vērtīgi pavadīt laiku kopā!
Dalība forumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta ēdināšana, nakšņošana un foruma materiāli un dalībniekiem pašiem jāsedz tikai ceļa izdevumi nokļūšanai  uz/no foruma norises vietu – viesnīcu „Lielupe”, Bulduru prospektā 64/68, Jūrmalā https://www.semarahhotels.com/lv/viesnica-lielupe/kontakti/
Lai pieteiktos forumam lūdzam elektroniski aizpildīt pieteikuma anketu: http://ejuz.lv/forumsievirzi  līdz 2013. gada 28.oktobrim!
 
 
SIF EEZ graf el   

Īstenos projektu Nodibinājuma „Fonds „Iespēju tilts” atbalstam 

7.augustā Valmierā notikaNodibinājuma „Fonds „Iespēju tilts”” organizētā projekta atklāšanas pasākums. Tajā klātesošie tika iepazīstināti ar uzsākto projektu, kā arī diskutēts par nevalstisko organizāciju (NVO) lomu sabiedrībā un sadarbības iespējām ar dažādām mērķa auditorijām un pašvaldību. lasīt vairāk   
 Ievietoja  Nodibinājums "Fonds" Iespēju tilts" / Publicēts 08.08.2013.  

 

J auniešu ar īpašām vajadzībām darbu izstāde AS "Valmieras stikla šķiedra"  

No 22.marta AS „Valmieras stikla šķiedra” centrālajā ēkā ir apskatāma nodibinājuma „Fonds „Iespēju Tilts”” un Valmieras bērnu un jauniešu invalīdu biedrības „Saulīte” bērnu un jauniešu darbu izstāde. Izstādē eksponētas dažādas bērnu darinātas lietas – apgleznotas kartiņas, Lieldienu zaķi, papīra ziedi un dažādi citi telpu dekori. lasīt vairāk  
Ievietoja Nodibinājums "Fonds" Iespēju tilts" / Publicēts 27.03.2013. 

 

Nodibinājums "Fonds"iespēju tilts" sāk darbību

Viens no Nodibinājuma „Fonds „Iespēju tilts”” (turpmāk - Fonds) galvenajiem darbiem ir izveidot Darba rehabilitācijas centru cilvēkiem ar invaliditāti. Šajā Darba rehabilitācijas centrā paredzēts cilvēkiem ar invaliditāti radīt ikdienā nodarbošanos atbilstoši viņu spējām un savus radītos darbus pārdot veikalā, kurš būs iekārtots šajā mājā. Mūsu organizācija ir dibināta 2011.gada 08.martā un ir Sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir veikt efektīvus un atbilstošus pasākumus, lai atvieglotu un uzlabotu sociālās labklājības celšanu, lai aktivizētu pilnīgu iekļaušanos un līdzdalību sabiedrības dzīvē personām ar invaliditāti un maznodrošināto personu grupai, kā arī šīm personām sniegt nepieciešamo informāciju par viņiem interesējošiem jautājumiem; piedāvāt apgūt jaunas darba prasmes (amatniecības); mācīties ar interneta palīdzību saņemt nepieciešamo informāciju un saņemt jurista pakalpojumus. lasīt vairāk   
Ceram uz Jūsu atbalstu un jau iepriekš pateicamies par jebkādu palīdzību.
Informāciju sagatavoja: Nodibinājuma „Fonds „Iespēju Tilts””Publicēts 02.08.2011.
Valdes priekšsēdētāja Zita Gustavsone 
 
 
 
 
 

MŪSU ATBALSTĪTĀJI

 

Teterevu fonds logo 2013 2